Standpunten

Als lokaal politicus in Amsterdam spreekt Jeroen Mirck zich over tal van zaken uit. Hier een overzicht van zijn belangrijkste ideeën voor de stad.

Veiligheid in Amsterdam

Jong of oud, autochtoon of allochtoon, homo of hetero: allemaal willen we ons veilig kunnen voelen in Amsterdam. Als deelraadslid beheer ik de portefeuille Openbare Orde & Veiligheid in het stadsdeel Nieuw-West, dat relatief slecht scoort op veiligheid. Vaak heb ik stadsdeelvoorzitter Baadoud hierover kritisch ondervraagd. Veiligheid vereist een ketenaanpak, waarbij ook jongerenwerk een belangrijke rol speelt om problemen in de kiem te smoren. Nieuw-West speelt een voortrekkersrol bij het handhaven van de openbare orde, bijvoorbeeld bij de aanpak van Top-600 criminelen, de inzet van straatcoaches en BuurtVeiligheidsTeams (BVT’s) en aan de begeleiding van multi-probleemgezinnen. Ik heb die projecten nauwlettend gevolgd en wil hier stadsbreed mee aan de slag.

Economie en werkgelegenheid

Economie gaat over het kunnen bieden van werkgelegenheid. Amsterdam moet multinationals blijven aantrekken, maar dient zich ook te bekommeren om het MKB. Dat is de ware banenmotor, want daar werkt 60% van de beroepsbevolking. Daarnaast wil ik me inzetten voor de sterk groeiende groep zzp’ers (zie hieronder) en ruimte bieden aan studenten – de ondernemers van de toekomst. De overheid heeft een verantwoordelijkheid bij het faciliteren van bedrijven en moet daarbij ook proactief inzetten op het realiseren van stageplekken. Op die manier kan de lokale overheid werkzoekenden de helpende hand bieden bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze crisistijd vraagt om een proactieve houding, ook van de gemeente!

Stimuleer ondernemerschap

Als zelfstandig ondernemer constateer ik dat er te weinig entrepreneurs politiek actief zijn, ook binnen D66. Zonder ondernemers kun je geen beleid maken voor ondernemers. Wil ook jij ondernemers in de politiek, stem dan op mij. Ik geloof in een Amsterdam waar kleinere ondernemers kunnen floreren en succesvol kunnen zijn door een gericht faciliterende overheid. Amsterdam wil al de Creative Capital zijn, maar ik geloof ook in onze stad als ZZP-hoofdstad van Nederland. De creatieve industrie is ons visitekaartje naar de wereld en trekt juist ook weer multinationals aan, die zich graag willen vestigen in een creatieve omgeving.

Beschouw zzp’ers als een kans

De sterk groeiende groep zzp’ers voelt zich niet gewaardeerd door het starre overheidsbeleid. Zij willen geen werknemer zijn, maar eigen baas. Goed dat er regelingen worden bedacht voor ‘gedwongen’ zzp’ers, maar scheer niet iedere zelfstandige over één kam. Amsterdam moet het zzp-potentieel juist als een kans zien om de economie weer op gang te krijgen. Daarom zet ik me in voor goede begeleiding van startende zzp’ers en het bieden van betaalbare werkplekken. Qua begeleiding heb ik in Nieuw-West met succes gepleit voor het openhouden van het Ondernemershuis. Het resultaat: veel startende ondernemers worden er begeleid naar een succesvolle aftrap van hun nieuwe carrière. Denk daarbij, bijvoorbeeld door het stimuleren van creatieve broedplaatsen waar zelfstandige ondernemers netwerken en partnerships kunnen opbouwen

Creatieve industrie

Als gemeenteraadslid wil ik het aanspreekpunt zijn voor de creatieve industrie. Niet alleen is het een snel groeiende sector die economisch steeds meer gaat bijdragen aan Amsterdam, maar ook zit er veel D66-kiezerspotentieel. Namens D66 wil ik een creatieve denktank opbouwen van daaruit politieke ideeën ontwikkelen waar die sector van profiteert, maar ook andere bedrijven en branches. Zelf ken ik de creatieve sector goed. Als journalist schreef ik voor reclamevakblad Adformatie (Amsterdam bulkt van de ontwerp-, media- en reclamebureaus!) en online marketingtijdschrift Emerce. Als zelfstandig communicatie-adviseur ken ik veel webbouwers en social-mediabedrijven. Ook als deelraadslid spreek ik vaak ondernemers uit creatieve broedplaatsen. Hier ligt voor D66 een gouden kans, die ik in de gemeenteraad wil verzilveren.

Innovatie, media en ICT

In deze economisch moeilijke tijden is D66 de partij die het verschil kan maken met vernieuwende oplossingen. Innovatie is de sleutel tot succes en als vertegenwoordiger uit de sectoren Media en ICT (twee innovatieve markten bij uitstek) wil ik daar graag mijn tanden in zetten. Een florerende creatieve industrie verrijkt het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en creëert dus banen, direct en indirect.

Digitale burgerrechten

Digitale ontwikkelingen zijn prachtig, maar tegelijk moeten we waakzaam zijn voor de rechten van de consument: internationale verdragen als ACTA (inmiddels gelukkig verworpen) en SOPA perken onze digitale vrijheden in, terwijl ook onze privacy beschermd moet worden tegen bemoeizucht van bedrijfsleven en overheden. Daarbij hoort ook een krachtige belangenbehartiger voor de rechten van de consument.

Politieke ervaring

Behalve het grote plaatje van onze nationale economie moet tegelijkertijd ook de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. Als lokaal politicus in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West sta ik met mijn voeten in de klei van de multiculturele samenleving. Door daar te investeren in (taal)onderwijs, creëer je extra kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, ook voor outsiders. Ik wil de landelijk politiek scherp houden op het thema integratie, waar te vaak vanuit een ivoren toren over wordt gesproken.

Waarom D66’er

Ik geloof niet in klassieke zuilen en heb me derhalve altijd herkend in het door Hans van Mierlo betoogde pragmatisme. Wat mij aanspreekt in D66 is dat het een sociaal-liberale partij is zonder klemmende dogma’s. Ik ben van mening dat D66 de sleutelpartij is die andere (grotere) partijen kan dwingen om de keuzes te maken die nodig zijn voor Nieuw-West, Amsterdam en Nederland.

De toekomst van D66

Ik wil als inwoner van een achterstandswijk uitdragen dat D66 een partij is voor iedereen, ook diegenen die minder kunnen vertrouwen op hun eigen kracht. Door dat verhaal te vertellen en die doelgroepen bij ons te betrekken, wil ik bijdragen aan de structurele groei van D66. In deze tijd dat klassieke zuilen afbrokkelen, kan D66 uitgroeien tot een brede volkspartij.

Jeroen Mirck, D66-raadslid
Amsterdam, augustus 2013

D66-debat-NieuwWest