Stadsdeel Nieuw-West

D66-Mirck-2014 (txt) 500px

Jeroen Mirck, D66-kandidaat Nieuw-West

Sinds 2010 maakt Jeroen Mirck deel uit van de D66-fractie in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is hij herkozen in de bestuurscommissie Nieuw-West, die de deelraad vervangt.

Mijn portefeuilles als D66-raadslid in Nieuw-West waren: Openbare Orde en Veiligheid; Onderwijs en Jeugd; Sport en Recreatie; Cultuur en Monumenten; Werk, Inkomen en Economie. Ook als bestuurscommissielid houd ik me met deze thema’s bezig.

D66-raadslid in Nieuw-West

In Nieuw-West vormde D66 van 2010 tot 2014 een coalitie met PvdA en GroenLinks. Speerpunten voor onze fractie waren onderwijs en participatie, in een veilige en welvarende omgeving. In dit grootste stadsdeel van Amsterdam (bestaande uit Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer) spelen meer dan elders de problemen van de grote stad: onderwijs, criminaliteit, integratie, sociale cohesie en evenwichtig woonbeleid. D66 wil achterstanden wegwerken.

Namens de D66-fractie zet ik mij in voor Nieuw-West. Bekijk mijn inbreng in de deelraad op video terug. Waarom ik in de politiek ben gegaan, lees je hier. Verder schreef ik in 2010 mee aan het verkiezingsprogramma van D66 voor dit stadsdeel.

Herverkiesbaar in 2014

Politiek succes is gebaat bij ervaring, daadkracht en stabiliteit. Als zittend deelraadslid ken ik Nieuw-West: de problemen maar ook de kansen, de dossiers maar ook de mensen. Al vier jaar draai ik mee in een collegiale coalitie. Het stadsdeel heeft het huishoudboekje op orde, werkt achterstanden weg en speelt een actieve rol bij de Top 600-aanpak. Als coalitiepartner wil ik met D66 graag deze klus afmaken.

Mijn speerpunten voor Nieuw-West zijn: meer veiligheid en een sterkere economie.

Wat veiligheid betreft: jong of oud, autochtoon of allochtoon, homo of hetero: iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Amsterdam. Veiligheid vereist een ketenaanpak, waarbij jongerenwerk een belangrijke rol speelt om problemen in de kiem te smoren. Nieuw-West speelt hierin een voortrekkersrol, met straatcoaches, Buurtveiligheidsteams, aanpak Top-600 criminelen en begeleiding van multi-probleemgezinnen. Mijn ervaring met deze projecten wil ik ook in de volgende termijn inzetten voor mijn stadsdeel.

Om economische vooruitgang te boeken moet de gemeente bedrijven helpen, maar ook banen en stageplekken helpen creëren. Maak gebruik van de nabijheid van Schiphol en de havens, maar zet vooral ook in op het MKB, de banenmotor van onze economie. De toewijzing van het Sloterdijk-gebied aan Nieuw-West biedt kansen die we moeten benutten. Daarnaast zet ik me in voor goede begeleiding van startende ZZP’ers en het bieden van betaalbare werkplekken, zoals creatieve broedplaatsen die ook een sociale bijdrage leveren aan de wijk.

Politiek succes is stabiliteit op drie fronten: in de fractie, in de coalitie en in de partij. In Nieuw-West hebben we dat goed voor elkaar. Dat lukt op basis van het enthousiasme voor politiek dat ik dagelijks deel: in debat, op straat én via social media. Met mijn politieke én communicatieve ervaring zorg ik ervoor dat Nieuw-West goed op de radar komt van de Centrale Stad.

Meer weten over wat ik doe? Blijf dan mijn weblog lezen en volg me op LinkedIn, Facebook of Twitter. Vragen? Bel of mail me.