Politicus in blessuretijd

D66-afscheid

Het is nu echt klaar: op 3 december 2019 ben ik officieel gestopt als volksvertegenwoordiger in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Na mijn aangekondigde afscheid duurde het even, want ik wilde mijn werk netjes afronden. Hierbij mijn slotwoord in de stadsdeelcommissie, over een voetballer in blessuretijd. 

Hoewel ik voortijdig stop, voelt het toch een beetje als een voetballer in blessuretijd. Na vier jaar in de deelraad (de eerste helft) en vier jaar in de bestuurscommissie (de tweede helft), dacht ik eigenlijk dat mijn wedstrijd er op zat. Mijn opvolger in de stadsdeelcommissie vertrok echter sneller dan verwacht, dus mocht ik toch nog even mijn trainingspak uittrekken voor de extra tijd.

Die extra tijd werd uiteindelijk toch nog bijna een heel jaar. Ik stop vanwege een gezonde balans tussen werk en privé, en dan met name om meer tijd te besteden aan mijn zoontje van één.

Drie bestuurlijke stelsels

Ik heb dus drie bestuurlijke stelsels meegemaakt en verlang vaak terug naar de deelraad, waarin we echt veel voor de bewoners van Nieuw-West konden betekenen. Toch wil ik mijn collega’s in de stadsdeelcommissie meegeven dat we nog steeds een belangrijke signalerende rol hebben. Toen ik aantrad had ik een polemiek met Mohamed Alkaduhimi (DENK) over onze rol, uitgevochten via opiniestukken.

“Daar gaan we niet over”, schreef Mohamed in Het Parool. “En toch gaan we erover!” schreef ik in Westerpost. Jazeker, onze rol is beperkt, maar laten we die rol zo goed mogelijk benutten. Door onderwerpen te agenderen, door veel concrete ongevraagde adviezen in te dienen en, zoals collega Dick Spruitenburg pas nog heeft gedaan, door de goede ideeën uit Nieuw-West zelf te komen toelichten in de Stopera.

Negen jaar politiek

Voor mij komt er nu een einde aan negen jaar als volksvertegenwoordiger in Nieuw-West. Negen jaar waarin ik me heb ingezet voor veel lokale belangen. Voor buurtveiligheidsteams en veilige verkeersknooppunten. Voor het beschermd dorpsgezicht van Sloten en het redden van de subsidie voor bouwspeelplaats Het Landje. Voor op tijd verstrekte vergunningen en een goede balans van festivals. Voor politieke buurtadoptie (voorloper van wat we nu doen) en het online platform Stem van Nieuw-West.

Tot slot wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt in de politiek van Nieuw-West. In de eerste plaats zijn dat de leden van de stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur. Maar ook de mensen achter de schermen verdienen een blijk van waardering: de ambtenarij, het maatschappelijk middenveld en bovenal de onvermoeibare bestuursondersteuning.

Mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar de vele actieve bewoners met wie ik in de loop der jaren in contact kwam. Voor jullie doen we het en het was een eer om dat te mogen doen. Last but not least: ik heb het afgelopen jaar heel fijn samenwerkt met mijn D66-collega’s Ronald Mauer, Malu Pasman en Sandra Tawiah. Het was een geweldig avontuur!

Jeroen Mirck was van 2010 tot 2019 volksvertegenwoordig in stadsdeel Nieuw-West, met een korte pauze na de verkiezingen van 2018.

Buurtadoptie-Westside

Tags: , , ,

Leave a Reply