Politieke column: Calimero in Nieuw-West

Calimero

Na een klein jaar ben ik terug in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Onverwacht, maar inmiddels voelt het alweer vertrouwd. Tegelijk bespeur ik een worsteling over wat precies onze rol is. Gaan we nog wel ergens over? Natuurlijk!

“Daar gaan we niet over”, stond er laatst in Het Parool boven een opiniestuk van Mohamed Alkaduhimi, die namens Denk in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West zit. Ik vond het een artikel met een hoog Calimero-gehalte, want we gaan over veel meer dan Denk suggereert. Ga liever uit van wat je wél kunt, in plaats van klagen over wat je niet kunt.

Bedenk: politiek is nooit makkelijk. Het stadsdeelstelsel van Amsterdam is nu drie termijnen achter elkaar gewijzigd. In de loop der jaren is een zelfstandige deelraad veranderd in een volgens velen tandeloze adviescommissie. Daar kun je (net als ik) kritiek op hebben, maar máák er dan tenminste iets van. Daarom huldig ik liever de lijfspreuk van D66-bestuurder Ronald Mauer: “Ook al gaan we er niet over, dan gaan we er toch over.”

Bestuur op afstand

Een paar weken na mijn comeback in de politiek van Nieuw-West kreeg ik de vraag of ik vooraf inbreng had voor een training op 12 februari over de samenwerking van onze commissie met het stadsdeelbestuur. Die samenwerking schijnt namelijk niet soepel te verlopen. Dat heeft alles te maken met de positie van het bestuur: voorheen gekozen uit de commissie zelf, nu benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Er is meer afstand ontstaan.

Dit is natuurlijk voer voor een stevige discussie. Sinds 2010 heb ik drie bestuursvormen meegemaakt die allemaal anders functioneerden. Ondanks alle verschillen draait het telkens weer om vertrouwen, naar elkaar luisteren en samen optrekken. Ik heb het afgelopen jaar niet actief meegemaakt, maar blijkbaar kon de samenwerking beter.

Stop met klagen!

Prima, we gaan dus samen praten over beter samenwerken. Altijd goed. Toch wil ik mijn collega’s voorafgaand aan onze training even waarschuwen. Blijf niet te veel hangen in onvrede over procedures. Dat woord valt voortdurend als je de vergaderingen van onze commissie terugkijkt. Ook wordt in onze adviezen telkens weer gerefereerd aan procedures, regels en mandaten. Hou daarmee op. Stop met klagen!

Als je werkelijk iets wil bereiken in de politiek, moet je alle energie steken in wat je kunt beïnvloeden. Jammeren over waar je geen invloed op hebt, is verspilde energie. Wij zijn geen gemeenteraad, wij zijn geen deelraad. Wel zijn wij de mensen die het best weten wat goed is voor Nieuw-West. Samen met het stadsdeelbestuur. Die expertise heeft de Stopera niet, dus willen ze ons daarover horen. Met gevraagd of ongevraagd advies.

Onze stem is de lobby van Nieuw-West. Laten we die stem goed gebruiken, zodat Nieuw-West wordt gehoord. Ik wil dat mensen onze goede ideeën horen, niet ons geklaag.

Jeroen Mirck zit sinds 2010 in de D66-fractie van Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam.

Installatie in Nieuw-West (2019)

Op 15 januari 2019 is Jeroen Mirck geïnstalleerd als lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West. Rechts commissievoorzitter Pieter Nijhof. (Foto: Cees Fisser)

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “Politieke column: Calimero in Nieuw-West”

  1. Hans Staphorsius Says:

    Helemaal eens Jeroen. Als je er aan mee doet (en daar heeft de politiek uitdrukkelijk voor gekozen!) dan ook niet zeuren (hoe Amsterdams dat misschien ook is) maar doen wat je wel kan en moet doen. Niet meer, maar zeker ook niet minder!

Leave a Reply