Verrassing: terugkeer in de politiek!

D66-team Nieuw-West (2019)

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ik keer terug in de lokale politiek van Nieuw-West. Vanaf januari 2019 vervang ik D66’er Hilde van Stelten, die het werk in de stadsdeelcommissie niet langer kan combineren met haar nieuwe baan. Daarmee komt er een (ook voor mij) onverwacht vervolg op acht eerdere jaren stadsdeelpolitiek. Al was dat voor mij zeker geen eenvoudig besluit.

Van 2010 tot 2014 zat ik in de deelraad van Nieuw-West en de afgelopen vier jaar in de bestuurscommissie. Vanwege de geboorte van mijn zoon heb ik dit jaar bij de verkiezingen bewust een stapje opzij gedaan voor een opvolger. Nu Hilde noodgedwongen moet stoppen, kwam er toch weer een plek vrij en bleek ik de enige beschikbare D66-kandidaat. Na lang wikken en wegen heb ik die zetel geaccepteerd.

Dat moet ik even uitleggen. Vorig jaar is de stadsdeelpolitiek veranderd, waarbij kandidaten voortaan per kleiner gebied worden gekozen. Een soort districtenstelsel dus. Daardoor zijn er minder kandidaten per gebied. Als een partij geen kandidaat kan leveren, is de volgende partij aan de beurt. In Nieuw-West (waar D66 in de andere drie gebieden net buiten de boot viel) stond dus onze enige zetel op de tocht.

Lastige keuze 

Deze politieke realiteit botste met mijn persoonlijke realiteit. Ik heb de afgelopen acht jaar hard gewerkt om D66 meer smoel te geven in Nieuw-West. Samen met collega’s die nu niet meer verkiesbaar waren, maar ook samen met stadsdeelbestuurder Ronald Mauer, die bij het wegvallen van onze zetel geen back-up meer zou hebben vanuit de stadsdeelcommissie.

Daar stond tegenover dat het vaderschap vraagt om nieuwe prioriteiten. Het was dus zeker geen eenvoudige keuze. Daarom heb ik toegehapt onder twee voorwaarden: ondersteuning en een evaluatie komende zomer. Ik vind het belangrijk dat D66 als progressieve middenpartij vertegenwoordigd blijft in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West, maar realiseer me terdege hoe lastig het is om als eenmansfractie een groot gebied met meer dan 150.000 inwoners te bestrijken. Daarom heb ik gevraagd om optimale ondersteuning van mijn lokale partijbestuur.

Steun en planning 

Die steun is toegezegd. De D66-fractie in Nieuw-West wordt nu al ondersteund door twee talentvolle fractiemedewerkers: Malu Pasman en Sandra Tawiah (beide rechts op de foto). Zij blijven actief. Daarnaast zal ook het afdelingsbestuur van de partij, onder leiding van voorzitter Nazmi Türkkol (linksvoor op de foto), goed zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor bewoners in het stadsdeel.

Op deze manier kan D66 een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nieuw-West. Ook Hilde blijft als actief D66-lid betrokken. Ik wil haar bedanken voor haar constructieve inzet voor het stadsdeel in het afgelopen jaar.

Ik ben blij met deze toegezegde steun, maar realiseer me terdege dat ik het mezelf (en mijn gezin) niet gemakkelijk maak. Mijn maatschappelijke idealen vragen om een superstrakke planning, zodat ik werk, privé en politiek optimaal op elkaar kan afstemmen. Mijn gezin mag niet lijden onder mijn werkdruk. Ik wil dat dit slaagt, dus ik ga hier hard aan werken. Omdat ik geloof dat het kan.

Voor wie contact met me zoekt als nieuw (en nog te installeren) stadsdeelcommissielid, kan me hier bereiken. 

Tags: , , , ,

One Response to “Verrassing: terugkeer in de politiek!”

  1. Jeroen Mirck Says:

    UPDATE: Bovenstaand verhaal was aanvankelijk een beetje kort en zakelijk. Iets te veel het persbericht van D66. Ik heb het inmiddels uitgebreid met mijn persoonlijke beweegredenen. Zie ook LinkedIn: http://bit.ly/comeback-NW

Leave a Reply