Politiek is nooit klaar (maar nu toch wel)

D66 over festivals (2018)

Op de valreep heb ik namens de D66-fractie in stadsdeel Nieuw-West twee dagen voor de verkiezingen nog schriftelijke vragen ingediend over festivals in Tuinen van West. Ons werk is eigenlijk nooit klaar. Zolang we er over gaan, gaan we er nog over.

Ik vind het mijn morele plicht als volksvertegenwoordiger om de belangen van bewoners van Nieuw-West tot aan de verkiezingsdag te behartigen. De laatste commissievergadering zit erop, maar de bestuurscommissie is gekozen tot 21 maart 2018. Daarom maakt de D66-fractie in Nieuw-West op de valreep nog eenmaal gebruik van zijn recht om schriftelijk vragen in te dienen.

Hierbij houd ik er rekening mee dat de Dagelijkse Besturen in de stadsdelen nog enkele maanden langer op hun post blijven, tot er in de Stopera een coalitie is gevormd. Het huidige bestuur van Nieuw-West kan dus nog prima met de vragen aan de slag.

Festivals tijdig vergunnen

D66 ontving vragen van bewoners over festivals die staan gepland in de Tuinen van West. Ook kwam de klacht binnen dat vergunningsaanvragen voor deze festivals laat en onduidelijk worden gecommuniceerd door de gemeente.

Voor de late vergunningsverlening vragen wij al jaren aandacht. Door deze vertraging hebben bewoners onvoldoende tijd om bezwaar te maken als dat nodig is. Het stadsdeel belooft al jaren beterschap, maar zonder succes. Dit blijft dus een aandachtspunt, ook na de verkiezingen.

Een andere vraag is specifieker: drie evenementen vinden gelijktijdig plaats in hetzelfde gebied. Hierbij gaat het om festival Komm Schon Alter (9-10 juni), Wijkkermis De Eendracht (8-17 juni) en Rugby Sevens op Sportpark Eendracht (8-10 juni). Bewoners zijn bezorgd dat deze drie events samen een te grote geluidsdruk zullen geven op de naastgelegen woonwijk De Eendracht.

Onduidelijk is nog wanneer het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West de vragen van D66 gaat beantwoorden.

Tot zover mijn bijdragen in de bestuurscommissie. Iedereen bedankt voor de samenwerking. Veel wijsheid in het stemhokje!

Bestuurscommissie Nieuw-West (2104)

Tags: , , , ,

Leave a Reply