Raad voor de Journalistiek moet opener

Fight Club

De NVJ heeft een te zware stem in het benoemen van journalisten in de Raad voor de Journalistiek, het orgaan dat klachten over journalisten behandelt. Dat maakt de Raad ongeloofwaardig, schrijft Theo Dersjant op De Nieuwe Reporter. Ik deel zijn mening, want ik vind het niet kloppen dat alleen NVJ-leden zich kandidaat kunnen stellen voor de waakhond van de eigen beroepsgroep. De meeste journalisten zijn namelijk geen lid van de journalistenvakbond.

Uit eigen ervaring weet ik hoe de procedure verloopt. Vorig jaar heb ik me na een oproep gemeld als kandidaat-lid voor de Raad voor de Journalistiek. In die oproep stonden allerlei eisen waar je aan moest voldoen, maar nadrukkelijk niet dat je NVJ-lid moest zijn. Ik benadrukte dat ik bestuurslid was van de Freelancers Associatie (FLA, tegenwoordig de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond), want dat leek me van toegevoegde waarde voor het lidmaatschap. NVJ-secretaris Thomas Bruning liet me echter per ommegaande weten dat hij mijn kandidatuur niet zou inbrengen omdat ik geen NVJ-lid was. Dat dit niet in de vacaturetekst stond vermeld deed niet ter zake.

Het verbaasde me des te meer om een tijdje later te horen dat een vriendin wel was benoemd als lid, terwijl ze evenmin is aangesloten bij de NVJ. Zelf vind ze dat ook inconsequent. Immers: de meeste journalisten in Nederland zijn geen lid van de NVJ en een deel daarvan is elders georganiseerd, bijvoorbeeld binnen de Auteursbond. Het zou niet meer dan logisch zijn om daar ook iemand van af te vaardigen. Gewoon, voor de pluriformiteit van de Raad.

Het mooie is dat de Raad voor de Journalistiek dit zelf ook vindt, zo blijkt uit een reactie van bestuurslid Folkert Jensma op het opiniestuk van Dersjant. Het bestuur is volgens hem ‘al jaren ongelukkig met de statutaire beperking alleen journalisten te mogen benoemen die lid zijn – of dat willen worden – van de NVJ’. “Het heeft onze voorkeur de statuten op dit punt te mogen wijzigen, zodat we Dersjant en anderen tegemoet kunnen komen. Maar daarvoor is de instemming van de NVJ vereist – en die van álle andere deelnemers aan de Raad. Aan de Raad zal het niet liggen.”

Dus kom op, NVJ: stap nou eindelijk eens over die eigen schaduw heen. De raad én de journalistiek is gebaat bij een breed draagvlak.

Jeroen Mirck is zelfstandig journalist en bestuurslid van de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA).

Tags: , , ,

Leave a Reply