‘Bezuiniging in stadsdelen is veel te zwaar’

HvdW-Honingraat-900px

Amsterdam heeft een forse bezuinigingsopdracht opgelegd aan de zeven stadsdelen. Zo kreeg Nieuw-West vanuit de Stopera de opdracht om 5 miljoen euro te snoeien, voor de helft vanwege tegenvallers bij stedelijk vastgoed. Namens de D66-fractie in Nieuw-West vind ik dat de gemeentelijke bezuinigingen de stadsdelen te hard raken. Ze snijden diep in essentiële voorzieningen voor de buurt. Daarom moeten de stadsdelen opnieuw in gesprek met de stad om de pijn te verlichten.

Dit heeft D66 Nieuw-West maandag laten weten na overleg met collega-fracties in de stad en de andere zes stadsdelen. Alle stadsdelen moesten afgelopen week per brief reageren op de bezuinigingsopdracht en hebben toen al gewaarschuwd voor de omvang van de bezuiniging. “Dit hakt diep in het fijnmazige voorzieningenniveau”, aldus stadsdeel Oost. Nieuw-West sprak over “zeer pijnlijke keuzes”.

‘Stad moet met stadsdelen in gesprek’

Die woorden dienen nu te worden omgezet in daden. Oftewel: een gesprek tussen stad en stadsdelen over een wél haalbare omvang van de bezuiniging per stadsdeel. Dat de stad moet bezuinigen is helaas een feit. Daarom is medewerking weigeren aan elke vorm van bezuinigen volgens D66 Nieuw-West niet realistisch. Wel vindt de fractie dat het te bezuinigen bedrag omlaag moet.

Met de overgang van deelraden naar bestuurscommissies in 2014 zijn veel taken en verantwoordelijkheden overgeheveld naar de stad. Toch heeft Nieuw-West de afgelopen jaren alsnog een aantal van deze stedelijke taken uitgevoerd, zoals financiering van kinderboerderijen en taaleducatie, maar met deze bezuinigingsopdracht is dat niet meer te doen. Daarom is het stadsdeel genoodzaakt deze zaken terug te geven aan de stad.

Dit zijn maatregelen die D66 liever niet neemt, net als de fikse kortingen op bewonersinitiatieven en de Huizen van de Wijk. Daar is alleen wel hulp uit de stad bij nodig. D66 neemt nu zijn verantwoordelijkheid als grote partij om die dialoog tot stand te brengen.

Zie ook het oorspronkelijke bericht op D66nieuwwest.nl.

Sloterplas-luchtfoto

Tags: , , , ,

Leave a Reply