Overheid, geef regionale omroep meer vrijheid!

Regio-debat-AT5

De overheid zou regionale omroepen meer de ruimte moeten geven om publiek-private samenwerkingen aan te gaan. Tegenwerking op dit vlak belemmert het succes en de innovatie van de regionale pers, zeker in deze tijd dat de lokale pers onder druk staat. Dit is een van de conclusies die wij als bestuur van de thema-afdeling D66 Media hebben opgeschreven in onze rapportage voor de D66-fracties in Den Haag en in de regio. Deze rapportage is een weerslag van het regionale mediadebat dat we afgelopen maand organiseerden. Speciale service: het verslag kun je hier downloaden.

“Aangezien de regionale en lokale journalistiek onder druk staan, moet we een versterkte samenwerking van schrijvende en audiovisuele pers stimuleren om zo hun (onderzoeks)journalistieke functie te waarborgen ten behoeve van het democratisch bestel”, zo luidt het belangrijkste standpunt van D66 Media over de regionale pers. “Alle omroepen, zowel landelijk als regionaal, hebben er baat bij als de politiek voor hen de drempels verlaagt voor publiek-private samenwerking, in de eerste plaats met digitale en printmedia. Ook moeten niet te snel blokkades worden opgeworpen voor thematische samenwerking met het bedrijfsleven.”

Innovatie moet worden gestimuleerd, niet tegengewerkt. “De overheid dient sneller pilots toe te staan om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen, maar bij voorkeur ook ruimte te bieden voor initiatieven nadat de pilotfase erop zit”, aldus D66 Media. Dat stelt echter ook eisen aan de daadkracht van de media zelf: “Regionale omroepen moeten ook zelf proactief aan de slag gaan. Praten over innovaties en wachten tot de ander beweegt, zorgt voor nodeloze vertraging van vernieuwing. Sneller schakelen is het devies voor álle partijen.”

Ook het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek presenteerde onlangs ideeën over het versterken van de regionale omroepen. Door het fonds ingeschakelde onderzoekers denken daarbij aan lokale journalistieke fondsen en stichtingen. Journalistenvakbond NVJ gelooft meer in fiscale impulsen en landelijke mediafondsen. Genoeg voer voor discussie dus. Welke oplossingen ontbreken er nog in dit overzicht?

Lees of download het verslag van ons omroepdebat hier

Tags: , , , , , ,

4 Responses to “Overheid, geef regionale omroep meer vrijheid!”

 1. Alexander Pleijter Says:

  Als je je tekst leest, gaat het vooral over oude media en oude structuren: omroep, audiovisueel, pers. Om echt tot innovatie te komen en tot een versterking van de journalistieke functie, moet je de boel juist radicaal omgooien. Krant en omroep laten samenwerken is pappen en nat houden. Je laat ze samenwerken zodat ze het nog wat langer kunnen uitzingen. Fundamenteel verander of verbeter je daar niks mee.
  Het bizarre is dat juist nieuwe initiatieven vanuit de overheid nauwelijks steun mogen verwachten. Ze betalen de volle mep aan btw en komen nauwelijks in aanmerking voor ondersteuning.
  Hier mijn suggestie om fundamenteel een stap verder te zetten: Schaf de regionale omroep af en begin iets nieuws.
  http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2014/12/versterk-de-lokale-journalistiek-schaf-de-regionale-omroepen-af/

 2. Jeroen Mirck Says:

  @Alexander: Die samenwerkingen kunnen natuurlijk ook allianties tussen ‘traditionele’ regionale media en digitale nieuwkomers zijn. De discussie leerde in ieder geval dat publieke omroepen simpelweg niet mógen samenwerken met commerciële tegenvoeters (inclusief dagbladuitgevers) omdat dit als oneerlijke concurrentie wordt gezien. Als de overheid zo blijft denken, komen publiek-private samenwerkingen nooit écht van de grond.

 3. Alexander Pleijter Says:

  Maar waarom is die samenwerking gewenst? Leidt dat niet tot een verschraling van de pluriformiteit? Leidt het ook net tot een soort van kartelvorming waardoor het voor nieuwkomers lastiger wordt om voet aan de grond te krijgen?

 4. Jeroen Mirck Says:

  Interessante kanttekeningen, Alexander. Ik denk dat niemand kartelvorming of verschraling van de pluriformiteit wenst, dus dat moet natuurlijk worden tegengegaan. Daarbij lijkt het me te hartvochtig om drempels op te werpen die iedere vorm van samenwerking onmogelijk maken, zoals dat nu gebeurt. Laten we de mogelijkheid bieden, maar misbruik aanpakken. Uitgaan van het positieve, en waken over het negatieve. Dat lijkt me zinvoller dan het positieve tegenwerken uit angst voor het negatieve. De adviezen gaan trouwens niet louter over de samenwerking tussen media onderling, maar ook met externe partijen, zoals het bedrijfsleven. Ook daar moet niet te angstig over worden gedaan. Media maken zelf de afweging onder welke voorwaarden ze wel en niet met een bedrijf in zee willen gaan.

Leave a Reply