Democratie is niet gebaat bij rust

Sloterplas-luchtfoto

Heerlijk, wat een rust. De hectiek van alweer een verkiezing ligt achter ons. De stemmen zijn geteld, de uitslag is een feit. Voor kiezers betekent dat een voorlopig einde aan flyerende politici en debatten op tv. Voor de politici zelf betekent het een einde aan het PR-circus waar ze zelf onderdeel van uitmaken: eindelijk kan alle energie weer richting de inhoud. Toch zou ik dit vaste patroon voor geen goud willen missen.

Natuurlijk, de kritiek op al die overijverige politieke campagnes klonk weer volop. Begrijpelijke kritiek, maar soms ook een beetje gemakzuchtig. Het is bij sommige mensen namelijk nooit goed: als je niet genoeg je gezicht laat zien deug je niet, maar evenmin als je juist actief de buurt in gaat. Sowieso doet de overheid  het bij velen nooit goed: als we niet klagen over het teveel aan regels, eisen we meer daadkracht en harder ingrijpen, oftewel: het strenger naleven van diezelfde regels.

Negeer de landelijke politici, die telkens hinderlijk door het beeld liepen! Wie de lokale campagnes volgt, hoort werkelijk wat er te kiezen is. Velen verafschuwen de pakkende oneliners, maar het complete verkiezingsprogramma leest men bij voorkeur ook niet. Ook wat dat betreft is het niet snel goed. Tegelijk valt me achter de schermen op hoeveel mensen zich inzetten voor de publieke zaak. Dat maakt democratie wat mij betreft toch echt tot een feestje.

Nu is het zaak aan alle partijen om hun beloftes na te komen. Daar mag, nee, moet u volop kritisch over blijven. Bij de landelijke politiek gebeurt dat volop, maar ook lokaal en regionaal kunnen we niet zonder kritische volgers. Hou ons scherp, vier jaar lang. Net zoals wij als volksvertegenwoordigers vier jaar lang de bestuurders scherp moeten houden. Spaar die kritiek niet op tot de volgende verkiezingscampagne, want dan doet u hetzelfde als u al die politici verwijt. Democratie is niet gebaat bij rust, maar bij voortdurende reuring.

Jeroen Mirck zit namens D66 in de bestuurscommissie van Amsterdam Nieuw-West en was bij de provinciale verkiezingen lijstduwer van D66 Noord-Holland. 

Tags: , , ,

2 Responses to “Democratie is niet gebaat bij rust”

  1. Rob Geurtsen Says:

    Is politiek en bestuur echt gebaat bij reuring? Moet het niet ergens over gaan, niet zozeer bonnetjes maar …
    inhoudelijke beleid, dienstverlening overheid, onzin argumenten die voor beslissingen gebruikt worden ter discussie stellen, waarom politici met anti_overheidshouding als bestuurders van overheid?

  2. Jeroen Mirck Says:

    Met reuring bedoel ik gedreven inhoudelijk debat, Rob. Zulk debat mag best schuren, mag best reuring veroorzaken. Door wrijving ontstaat glans. Dat is veel nuttiger dan debatten over de vorm, over de juiste bewoordingen of over de tijdige beschikbaarheid van een bonnetje.

Leave a Reply