Politieke column: Huis vóór de Wijk

VoorzittershamerIn Nieuw-West staat een huis. Nee, er staan er zeven. Zeven Huizen van de Wijk. Zeven heel verschillende huizen, maar met allemaal hetzelfde doel: welzijn en participatie van bewoners ondersteunen. Hun rol wordt steeds belangrijker nu de regering deze taken heeft overgeheveld naar de gemeenten. Alle reden dus voor een verhit debat in de bestuurscommissie van Nieuw-West.

Het stadsdeel heeft een rapport geschreven over de Huizen van de Wijk, dat als kader dient voor hun functioneren de komende jaren. Over dit kaderstuk was de afgelopen maand veel discussie. De exploitanten van de Huizen van de Wijk voelden zich niet gehoord en werden in het rapport geconfronteerd met een scherpere aansturing van hun werk. Zij schreven de bestuurscommissie twee bezorgde brieven met verbeterpunten voor het stuk.

Kritisch waren ook vier fracties in de bestuurscommissie, te weten GroenLinks, BNW81, CDA en mijn eigen partij D66. Het rapport had veel kritiek op de Huizen van de Wijk, maar werkte dat nergens goed uit. Bovendien was niet gewacht op de evaluatie van 2014, die deze maand beschikbaar is. Onduidelijk was verder wat het stadsdeel nu precies beoogde: aangescherpte afspraken voor de subsidies van de huidige exploitanten of aansturen op een nieuwe aanbesteding?

Het gevolg: twee stevige debatten over de Huizen van de Wijk. Bestuurder Achmed Baâdoud wilde het stuk niet uitstellen, want er was weinig tijd. Na nieuwe vragen van de vier kritische fracties in de vergadering van 28 januari bleek dat wel mee te vallen: een besluit in februari was ook vroeg genoeg, want het draaide niét om een nieuwe aanbesteding. Zo werd er na veel discussie en een schorsing uiteindelijk toch besloten tot een maand uitstel.

Dat uitstel is belangrijk, want het stuk kan op veel punten worden verbeterd. Daarbij kunnen de brieven van de exploitanten behulpzaam zijn, net als de input van de fracties. De Huizen van de Wijk zijn te belangrijk om af te raffelen. Deze zeven huizen zijn onmisbaar voor uw zorg en welzijn, voor uw participatie in de wijk. Zo’n huis moet je zorgvuldig opbouwen. Het gaat namelijk niet om stenen, maar om mensen.

Elke maand doet Jeroen Mirck als bestuurscommissielid in een column verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Deze columns verschijnen ook in Westerpost, bij Dichtbij.nl en op Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Responses to “Politieke column: Huis vóór de Wijk”

 1. Richard Says:

  Goeie punten.

  Misschien is het ook van belang om de mensen die de gevolgen van deze “huizen” ondervinden eens naar hun ervaringen te vragen.

  Bijvoorbeeld zij die bij de huizen aangevraagde gelden wel of niet, of meestal deels ontvangen, en hoe zij dit proces hebben ervaren. Er is veel over te zeggen, en zeker niet alles is pluis. Maar de verhalen daarover worden mij het meest duidelijk wanneer ik spreek met de individuen met een idee en net niet genoeg middelen om ze zelfstandig uit te voeren. Zij die dus afhankelijk zijn van de steun van de huizen zoals deze bedoeld is.

  vriendelijke groet,

  Richard

 2. Jeroen Mirck Says:

  Dank voor je reactie, Richard. Jij doelt volgens mij op de bewonersinitiatieven die door de regiegroepen van de Huizen van de Wijk worden toegewezen. In de eerdere behandeling van dit rapport heeft D66 er op aangedrongen dat bij een volgende evaluatie ook het functioneren van de regiegroepen onderzocht gaat worden. Er gaan ook zeker dingen goed met die budgetten voor bewonersinitiatieven, maar uit gesprekken in de wijken maak ik op dat de regiegroepen soms verschillend oordelen over vergelijkbare aanvragen. Dat klinkt als willekeur en dat kan onmogelijk de bedoeling zijn.
  Zie ook ons eerdere stuk: http://bit.ly/huizenvandewijk

Leave a Reply