Blog Action Day 2014: #INEQUALITY

Impossible-Mandela

Vandaag is het Blog Action Day. Elk jaar schrijven bloggers wereldwijd over een urgent thema. Dit jaar is dat ‘ongelijkheid’, een woord dat er in het Engels en met een hashtag nog veel krachtiger uitziet: #INEQUALITY. Die kapitalen helpen natuurlijk ook. Maar zonder gekheid: ongelijkheid is in alle opzichten een urgent en actueel thema, al was het maar omdat we steeds intoleranter en ongelijker lijken te worden.

Neem nou de discussie over Zwarte Piet hier in Nederland: het verzoek om enige prudentie vanwege het voor sommigen als racistisch ervaren symbool van deze zwarte knecht leidt tot excessen van racisme in de manier waarop veel voorstanders hun ‘recht’ op Zwarte Piet verdedigen. Als je denkt dat je gelijk hebt, leg dat dan respectvol uit. Anders kun je je beter in een hoekje gaan staan schamen.

Uiteraard is er nog veel meer ongelijkheid op deze wereld, ook in het o zo welvarende en hoogopgeleide Nederland. Homo’s worden ook hier nog steeds getreiterd en in elkaar geslagen – en zelfs door weldenkende mensen (althans, dat vinden ze van zichzelf) niet voor vol aangezien. Ook voor hen geldt: ga je in een hoek diep staan schamen.

Tot slot sta ik ook even stil bij de positie van de vrouw. Nog altijd zijn er mannen die vrouwen zakelijk gezien niet voor vol aanzien omdat ze baby’s kunnen krijgen – en in hun ogen ‘dus’ niet op de arbeidsmarkt thuishoren. Die mannen zijn in de jaren vijftig blijven steken – ga daar alsjeblieft snel naar terug en blijf daar. Het bedrijfsleven is juist gebaat bij een betere balans tussen man en vrouw, zeker ook in de bedrijfstop. Mannen nemen mannenbeslissing, vaak overgoten met veel testosteron. Een Raad van Bestuur met ook vrouwen maakt beter afgewogen keuzes.

Diversiteit is rijkdom. Daarom steun ik de oproep van hoogleraar Jeroen Smit vanavond in De Wereld Draait Door: de overheid moet een vrouwenquotum instellen voor de Nederlandse bedrijfstop. Niet omdat ik zo van quota hou, maar omdat er anders nooit iets verandert. Het old boys network mag (nee: moet) vrouwelijker, maar liefst ook jonger en etnisch diverser. Of beter gezegd: minder ongelijk.

Jeroen Mirck
Blogger, journalist, politicus

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply