Politieke column: Tanende invloed?

VoorzittershamerWaar gaan jullie als bestuurscommissie nog over? Die vraag krijg ik bijna wekelijks te horen. Logisch, want je merkt aan alles dat de hervorming van de deelraden tot bestuurscommissies heeft geleid tot minder bevoegdheden voor de stadsdeelpolitiek. De stad is meer dan ooit de baas. Toch hebben we meer te zeggen dan je denkt.

Natuurlijk, sommige dingen mogen of kunnen we niet meer zelf doen. Het beste voorbeeld is onze eigen begroting: die stelt de stad op. In overleg met ons, dat gelukkig nog wel. Laatst sprak ik D66-wethouder Udo Kock van Financiën. Hij liet me weten dat we als bestuurscommissie niet meer kunnen schuiven tussen de toegewezen budgetten (zorg, handhaving, enzovoort), maar nog wel bínnen die budgetten. We hebben dus absoluut speelruimte.

Toch lijkt de tanende invloed van de bestuurscommissie de afgelopen maanden te hebben bijgedragen aan het vertrek van drie ervaren fractievoorzitters in Nieuw-West. Direct na de verkiezingen vertrok Michèl Tromp (VVD), niet veel later gevolgd door Paulus de Wilt (GroenLinks). Medio september stopte ook CDA-lijsttrekker Rien Fraanje, vanwege zijn drukke baan als directeur van het wetenschappelijk bureau van zijn partij.

Alledrie mannen met jarenlange ervaring, alledrie mannen ook die allicht hebben gedroomd van een bestuurspost. Hun invloed als ‘gewoon’ commissielid is geringer, maar nog altijd wezenlijk. Daarom vind ik het jammer dat we deze drie routiniers zijn kwijtgeraakt.

Jazeker, steeds meer verantwoordelijkheden verschuiven naar de Stopera, maar het is aan de bestuurscommissie om voor de uitvoering te zorgen, zeker wat betreft de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatiewet). Daarnaast kunnen we in de stad actief lobbyen voor de belangen van Nieuw-West. We zijn immers de ogen en oren van de stad, het ‘verlengd bestuur’. Een sterke commissie kan een krachtig geluid laten horen richting het stadsbestuur.

Of het nu gaat om veiligheid, onderwijs, economie, de vluchtelingen die hier weer terug zijn of jongeren die als jihad-strijder afreizen naar Syrië (waar D66 vorige week vragen over stelde), we blijven ons als bestuurscommissie erover uitspreken. Want ook al gaan we er formeel misschien niet over, het gaat wel over ons stadsdeel en onze bewoners. Het is dus onze taak om daar iets mee te doen. Reken maar dat we zorgen dat de Stopera ons blijft horen.

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-commissielid verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Zijn columns verschijnen in Westerpost en op de websites Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

5 Responses to “Politieke column: Tanende invloed?”

 1. Hans Staphorsius Says:

  Het is een beetje hinken op 2 gedachten Jeroen. Waarom zou je als bestuurscommissie (nog) tussen het gemeentebestuur/ -raad in gaan zitten om de mening van de inwoners over het voetlicht te brengen. Waarom niet vooral de bewoners van het stadsdeel faciliteren om zelf hun invloed in de gemeenteraad(scommissies) uit te oefenen. Dan gaat het namelijk echt om bewonerswensen, zonder het politieke sausje waar je als politieke partij niet aan ontkomt. Als je bevoegdheden minder zijn geworden, moet je ook daarin m.i. je plaats weten. Schuiven binnen de vastgestelde budgetten, doe je op bestuurscommissieniveau met de bewoners. Voor het overkoepelende beleid en de keuzes in de Stopera help je georganiseerde (of individuele!?) bewoners om hun invloed daar uit te oefenen.

 2. Jeroen Mirck Says:

  @Hans: Dat klinkt mooi, maar ik ben het toch niet helemaal met je eens. De bewoners faciliteren om zelf invloed te hebben in de gemeenteraad: dat klinkt prachtig, maar is ook een beetje onrealistisch. Natuurlijk kennen wij allebei mensen die dat best zouden kunnen, maar voor velen is dat enorm ingewikkeld. Juist daarom zijn er volksvertegenwoordigers: om mensen te vertegenwoordigen, om namens hen besluiten en adviezen op te stellen. En wat dat schuiven met budgetten betreft: natuurlijk doen we dat na het raadplegen van bewoners en instanties. dat is onze rol.

 3. Hans Staphorsius Says:

  Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ik voorspel dat de bestuurscommissies in deze vorm eenmalig of hoogsten voor 2 periodes blijven bestaan. Dan zou ik toch maar eens beginnen om mensen in hun kracht te zetten (dat is toch het rechtse synoniem voor het zelf laten doen!?) om het straks zelf te kunnen. En je weet net zo goed als ik dat georganiseerde groepen in ons stadsdeel geen dubbele Partij)politieke zeef nodig hebben (wensen) als zij direct bij het besluitvormende orgaan terecht kunnen.

 4. Jeroen Mirck Says:

  @Hans: Je praat nu over een kleine groep bewoners die gemakkelijk de weg weten te vinden in bestuurlijk Amsterdam. Voor de meeste mensen is een lokale vertegenwoordiging juist enorm belangrijk. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik zal altijd blijven pleiten voor vertegenwoordiging op stadsdeelniveau. Mensen in hun kracht zetten (het zijn juist vaak linkse mensen die dit soort gruwelijke teksten gebruiken) zal nodig blijken, maar dat betekent niet dat iedereen ineens een soort semi-professionele lobbyist hoeft te worden. Dat kun je niet aan mensen vragen. Daarom ben ik graag een volksvertegenwoordiger op lokaal niveau, want die zijn nog altijd keihard nodig om op te komen voor onze lokale belangen.

 5. Jeroen Mirck Says:

  AT5 belde me vorige week om bovenstaand standpunt uit te dragen in De Stelling van Amsterdam. Helaas had ik een werkafspraak op het moment van de opnamen, dus kozen ze voor een oud-collega: voormalig bestuurder Paulus de Wilt (GroenLinks). Hij verdedigt de bestuurscommissies met verve in een debat met SP-raadslid Tiers Bakker.

  Bekijk hier de hele uitzending: http://at5.nl/s/zfS

Leave a Reply