Politieke column: Prioriteiten

VoorzittershamerSinterklaas valt vroeg dit jaar. Daarmee bedoel ik niet eens zozeer de ophef over Zwarte Piet, want dat is inmiddels een permanente discussie geworden. Terecht, want racisme verscheurt onze samenleving. Waarom is het zo moeilijk om Piet een ander uiterlijk te geven? Daarmee haal je de angel uit de (scheld)discussie en kunnen we dit najaar weer gewoon vol verwachting op de stoomboot wachten.

Over die stoomboot gesproken: de stadsdelen, dus ook Nieuw-West, wachten vol verwachting op ‘Sinterklaas’ Van der Laan, die extra geld heeft beloofd om lokale problemen op te lossen. Minstens zo belangrijk, maar je hoort er niemand over.

Even kort samengevat: sinds het afschaffen van de deelraden bepaalt voortaan de gemeenteraad met welke begroting de stadsdelen werken. Uiteraard geeft de bestuurscommissie input, maar zij beslist niet over haar eigen begroting. Sowieso krijgen we minder geld, maar gelukkig waren daar ineens de ‘prioriteiten’. Stadsdelen konden allemaal een wensenlijstje indienen met taken waarvoor men extra geld dacht nodig te hebben.

Nieuw-West heeft haar wensenlijstje (dat formeel ‘Prioriteiten Begroting 2015’ heet) eind juni opgesteld. Dat was nog best lastig. In de eerste plaats weten we als stadsdeel niet hoeveel geld er in de prioriteitenpot van de gemeente zit. Is het 100 miljoen of wellicht zelfs 200 miljoen euro? We hebben geen idee. Zodoende weet je niet precies hoeveel je kunt vragen, of wanneer je te veel vraagt.

Ons wensenlijstje beslaat in totaal 13,4 miljoen euro aan extra budget, netjes verdeeld over belangrijke thema’s als zorg, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid en openbare ruimte. Medio augustus gaat het Dagelijks Bestuur met D66-wethouder Udo Kock van Financiën onderhandelen over hoeveel van onze wensen worden ingewilligd. Van die onderhandelingen hangt veel af, voor Nieuw-West.

Hoe kijk ik hier als volksvertegenwoordiger tegenaan? Ik vind ons wensenpakket een goede afspiegeling van de behoeften in de buurt, maar de procedure is ondoorzichtig. De Stopera is de baas en heeft de stadsdelen in de tang met een strategie van verdeel en heers.

Ik hoop dat niet de beste prater van alle stadsdeelbestuurders het meeste geld krijgt, of de bestuurder met de meeste politieke vriendjes. Wat ik wel hoop is dat het stadsbestuur zich serieus verdiept in de problemen per stadsdeel en die op waarde weet te schatten. Nieuw-West worstelt met criminaliteit, met werkloze jongeren en vereenzaamde ouderen, met leegstand en armoede. Het is één voor twaalf, er is veel werk aan de winkel. Stadsbestuur, ik reken op uw steun!

Elke maand doet Jeroen Mirck als D66-commissielid verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Zijn columns verschijnen in Westerpost en op de websites Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply