In de raad: Tegenstem

VoorzittershamerTegen stemmen, kent u die uitdrukking? In de politiek doe je dat niet alleen als je ergens tegen bent, maar soms ook om een statement te maken. Dat kan, dat mag. Wel dreigt dan een valkuil, met name als het om een loze tegenstem gaat. Het wordt dan al gauw plat populisme of een nummertje voor de bühne. De PVV is er erg goed in. Die partij is overal tegen.

Ook serieuze partijen brengen soms een loze tegenstem uit. Neem nou Lutz Jacobi. Als enige PvdA-Kamerlid stemde zij afgelopen maand tegen de JSF. Je weet wel, het vliegtuig dat de PvdA niet wil als het in de oppositie zit, en wél wil als de partij regeert. Alleen Lutz hield voet bij stuk. Nobel maar zinloos. Een politieke zelfmoord zonder effect.

GroenLinks deed dat toch beter: die partij stemde in de Tweede Kamer tegen de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking, omdat Nederland voor het eerst sinds veertig jaar onder de norm van 0,7% van het bruto nationaal product zakt. Principieel juist, maar de begroting werd toch aangenomen. Een tegenstem voor de bühne dus.

In Amsterdam Nieuw-West hebben we ook een partij die dol is op loze tegenstemmen. Deze hele bestuursperiode heeft oppositiepartij VVD tégen de jaarlijkse begroting van het stadsdeel gestemd. In de raadsvergadering van eind november gebeurde dat voor het vier jaar op rij. Het kostte wethouder De Wilt een fles wijn, want hij had erom gewed met PvdA-raadslid Jitske Brommet.

Zelfs de immer kritische SP stemde ditmaal voor de stadsdeelbegroting, maar de VVD (die nota bene de voorzitter van de Rekeningcommissie levert) was wederom unaniem tegen. Een prima begroting, waarin veel geld gaat naar veiligheid en economie – thema’s waarvan je toch zou denken dat de VVD ze heel erg belangrijk vindt.

Investeren in leefbaarheid? De VVD is blijkbaar tegen. Inzetten op meer banen en stageplekken? De VVD is blijkbaar tegen. Een solide parkeerbeleid? De VVD is blijkbaar tegen. Extra buurtveiligheidsteams? De VVD is blijkbaar tegen. Mokkend klonk er een tegenstem uit de conservatief-liberale hoek en zette de VVD zich voor het vierde jaar op rij buitenspel. Handig, dan weet u precies wat u aan ze hebt bij de komende verkiezingen.

Als D66-deelraadslid doet Jeroen Mirck elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek, ook op Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

3 Responses to “In de raad: Tegenstem”

 1. Roy Ristie Says:

  In Amsterdam Zuidoost heeft men er ook een handje in. Je wilt niet weten waar de PVDA, VVD en zelfs GroenLinks allemaal tegen gestemd hebben tijdens de begrotingsbehandeling. Mooi materiaal om de kiezer straks voor te houden. Het waren meer dan 66 bewonersinitiatieven en voorstellen die de D66 fractie van Amsterdam Zuidoost werden toevertrouwd om aan de raad voor te leggen. Tegenstemmen moet geen middel zijn om de boodschapper slechts iets niet te gunnen. Politiek zal dit zich op den duur altijd wreken #boemerangeffect. In dit opzicht is 19 maart 2014 dan ook een referendum voor de Zuidoostenaar om zich voor of tegen de door ons ingediende moties te stemmen. Elke voor is een stem voor D66 Zuidoost. De bewoners zijn straks aan zet en kunnen het heft in handen nemen.

 2. Frans Slats Says:

  Jij zou na 4 jaar stadsdeelpolitiek en vooral de stemverklaring van de VVD toch beter moeten weten. Maar ja, blijkbaar kun je slecht luisteren. De VVD heeft nota bene complimenten gegeven voor de inzet op veiligheid en dankzij ons zijn de buurtveiliheidsteams expliciet opgenomen in de tekst. Dankzij een amendement waarin allerlei oncontroleerbare uitgaven werden voorgesteld moesten we sowieso wel tegen stemmen. Wij nemen onze rol als raadslid namelijk nog wel serieus. Zie http://www.vvdnieuwwest.nl voor een uitgebreider verhaal. Jammer deze feitelijk onjuiste column. Over populisme gesproken…

 3. Jeroen Mirck Says:

  Beste Frans Slats, ik heb prima gehoord wat de VVD als argumentatie aandroeg voor haar tegenstem, maar die argumentatie is niet sterk. Ik hoorde complimenten over de betere begroting dan voorgaande jaren, ik hoorde inderdaad ook complimenten over thema’s die door het Dagelijks Bestuur worden aangepakt. Blijkbaar is de VVD vele malen tevredener over de begroting dan de voorgaande drie jaren. Daarom is het des te teleurstellender dat er koste wat kost toch tegengestemd moest worden.

  Tegen een begroting stemmen is een zwaar middel, dat misstaat na al die complimenten. Daarom noem ik het VVD-stemgedrag wat het is: populistisch en voor de bühne. Een constructieve oppositiepartij zou over zijn schaduw heen zijn gesprongen en had – met kritische kanttekeningen en amendementen, prima! – gewoon voor de stadsdeelbegroting kunnen stemmen. Simpelweg omdat het een deugdelijke begroting is voor stadsdeel Nieuw-West. In plaats daarvan komt de VVD nu over als een mokkende kleuter die niet helemaal zijn zin heeft gekregen en daarom maar doodleuk overal tegen is. Daar bereik je niks mee.

Leave a Reply