In de raad: Aftellen tot… Westpoort

VoorzittershamerHet aftellen is begonnen. Richting het einde van het jaar natuurlijk, maar voor de lokale politiek ook richting het einde van het Amsterdamse bestuurlijk stelsel. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 worden de zeven deelraden van de hoofdstad ingekrompen tot bestuurscommissies met minder leden en bevoegdheden. Het huidige stelsel kan zich nog een paar raadsvergaderingen laten gelden. Vorige week kwam de deelraad van Nieuw-West voor de op twee na laatste keer bijeen. Heel toepasselijk: het ging onder meer over waar we straks nog wél en niet over gaan.

Eigenlijk hadden we het vorige week woensdag moeten hebben over goed nieuws: we mogen dan als deelraad straks minder te vertellen hebben, we worden wél een flink stuk groter! Het heeft de burgemeester namelijk behaagd om een deel van het industriegebied Westpoort aan Nieuw-West toe te wijzen. Na lang politiek getouwtrek presenteerden twee stedelijke ambtenaren eerder deze maand enthousiast de overdrachtsplannen aan de raad.

Goed nieuws? Nee. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud keek erbij als een oorwurm. Hij zei teleurgesteld te zijn in de plannen, want het stadsdeel krijgt nauwelijks verantwoordelijkheden. “We mogen nog net de marktkraampjes neerzetten.” Het nieuwe bestuurlijk stelsel mag dan minder macht aan de stadsdelen toekennen, maar Westpoort valt ondanks de toewijzing aan Nieuw-West straks vrijwel geheel onder de sterke arm van de Stopera. Waarom deze uitzondering?

De gemeente Amsterdam houdt zich niet aan zijn eigen nieuwe regels, constateerde de deelraad. Reden voor een motie, vonden de drie coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks, die zich altijd fel hebben verzet tegen het nieuwe bestuurlijk stelsel. Gebiedsontwikkeling, beheer van de openbare ruimte, toekenning van vergunningen en besteding van lokale parkeeropbrengsten, dat zijn ook volgens het nieuwe stelsel gewoon taken van de stadsdelen. De Centrale Stad handelt in strijd met deze uitgangspunten.

De unaniem aangenomen motie roept het dagelijks bestuur op om opnieuw met het stadsbestuur te gaan praten over de taakverdeling omtrent Sloterdijk en Westpoort. Het mag dan wel zo zijn dat we als stadsdeel straks macht moeten inleveren aan de stad, maar we zijn niet geheel machteloos – of monddood. Stadsdelen doen ertoe, en blijven ertoe doen. Daarom is het belangrijk dat u straks op 19 maart 2014 ook gaat stemmen over de samenstelling van de bestuurscommissie Nieuw-West. Met uw steun blijven we strijden voor de bewoners van dit stadsdeel. Ik wens u een strijdbaar 2014 toe!

Als D66-deelraadslid doet Jeroen Mirck elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek, ook op Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Foto: LeCercle (Flickr/CC)

Panorama-Westpoort

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply