Verbod op godslastering?

CrosssVandaag is een historische dag: de Eerste Kamer vergadert over het schrappen van het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht. Deze wet bestaat sinds 1932 en maakt in feite onderscheid tussen mensen met en zonder religie. Dat is niet meer van deze tijd. Sowieso zou iedereen voor de wet gelijk moeten zijn.

Pijnlijk dat regeringspartij VVD nog steeds twijfelt. VVD-senator Heleen Dupuis zegt vandaag: “Zo veel stelt de wet niet voor. Het is symboolwetgeving. Daar hebben we al zo veel van, dat deze er ook wel bij kan.” Symboolpolitiek in stand houden omdat er wel meer symboolpolitiek is, hoe cynisch kun je zijn?

Ondanks dit VVD-cynisme heeft de Tweede Kamer dit voorjaar massaal gestemd voor het initiatiefwetsvoorstel van D66 en SP dat godslastering uit het Strafrecht wil schrappen. Vandaag zal vermoedelijk eveneens een meerderheid zich uitspreken in de Eerste Kamer, ook zonder de ‘liberale’ VVD. Gestemd wordt er trouwens pas op 3 december. Naar verwachting zijn dan gelovigen en ongelovigen eindelijk volledig gelijk.

Dit commentaar verscheen ook op Joop.nl

UPDATE (26-11, 21:00): Opmerkelijke ontwikkelingen vanavond in de Eerste Kamer. Na de VVD begint ook de PvdA openlijk te twijfelen. Beide partijen stemden dit voorjaar in de Tweede Kamer vóór dit principiële wetsvoorstel. Zouden ze nu hun principes verloochenen om de christelijke partijen binnenboord te houden?

UPDATE (27-11): De Senaat gaat waarschijnlijk akkoord met het schrappen van het verbod op godslastering, maar wil wel dat burgers beschermd blijven tegen ernstige belediging van hun geloof. VVD, PvdA, CDA, SP en D66 dienden dinsdagavond een nieuwe motie in waarin ze voorstellen een ander wetsartikel hiertoe aan te passen.

UPDATE (28-11): Gisteravond werd er bij Pauw & Witteman gediscussieerd over godslastering door Roel Kuiper (ChristenUnie) en de mede-opsteller van het wetsvoorstel Boris van der Ham (D66, voorzitter Humanistisch Verbond).

UPDATE (03-12): Vandaag is het verbod op godslastering daadwerkelijk geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht. Wel is er tegelijk een PvdA-motie aangenomen die de regering opdraagt ‘te onderzoeken of een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht dienstig kan zijn om te bewerkstelligen dat dit artikel eveneens genoegzame bescherming biedt tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof en geloofsbeleving, zonder de werking van de vrijheid van meningsuiting onnodig te beperken’. Deze motie werd gesteund door VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP en D66.

UPDATE (03-12, 21:00): Boris van der Ham, initiatiefnemer van dit al negen jaar durende debat, is in zijn commentaar kritisch over de aangenomen motie: “Het Humanistisch Verbond zal ervoor waken dat dit onderzoek niet leidt tot een aanpassing van artikel 137 richting het net afgeschafte artikel 147, waardoor de strafbaarstelling van smalende godslastering via de achterdeur toch in stand blijft.”

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply