In de raad: Pingpongen met de burger

VoorzittershamerPolitiek staat zo ver van de burger af, zeggen de critici. Maar is dat wel zo? In de raadsvergadering van de Amsterdamse deelraad Nieuw-West op 25 september zaten burger en politiek samen rond de tafel om te praten over iets heel kleins en concreets: een pingpongtafel.

Een moeder had een burgerinitiatief ingediend voor een tafeltennistafel bij het speeltuintje in de eigen buurt. Haar dochter had op vakantie veel getafeltennist en op die manier veel vrienden gemaakt. De moeder schreef de deelraad: “Zij en een paar andere meisjes in de wijk zouden het erg leuk vinden als er in de wijk ook een tafeltennistafel zou komen.” Met honderd handtekeningen kreeg ze voor elkaar dat het burgerinitiatief in de deelraad zou worden behandeld.

Moeder en dochter schoven aan tijdens de raadsvergadering. Moeder deed haar verhaal, dochter gaf een korte aanvulling. Hun voorstel: kan de deelraad 1300 euro (exclusief BTW) vrijmaken voor de aanschaf en plaatsing een betonnen tafeltennistafel?

Bij een burgerinitiatief is het de bedoeling dat de raad bij behandeling ervan direct aangeeft of zij het verzoek wil inwilligen of niet. Hoewel veel raadsleden sympathiek tegen het voorstel aankeken, ging de discussie al gauw over de vraag of de moeder het verzoek niet beter via het Huis van de Wijk had kunnen indienen. De negen Huizen van de Wijk in het stadsdeel hebben namelijk elk een budget voor kleine initiatieven die de sociale cohesie in de buurt kunnen verbeteren.

De moeder gaf aan dat de stadsdeelwebsite de indruk wekt dat dit budget vooral bedoeld is voor activiteiten, dus niet zozeer voor zoiets fysieks als een tafeltennistafel. Ook dacht ze dat sociale cohesie niet echt het doel was van haar verzoek, aangezien er al veel sociale cohesie is in haar buurt. De raadsleden constateerden dat de website daar dan wellicht niet duidelijk genoeg over is, want volgens hen voldoet dit verzoek aan alle criteria om door het Huis van de Wijk te worden afgehandeld.

Moeder en dochter kregen dus een concrete suggestie mee van de deelraad: dien het voorstel voor de tafeltennistafel in bij het dichtstbijzijnde Huis van de Wijk, dan komt het vast wel goed. En zo niet, neem dan even contact met ons op.

Tot zo ver niks aan de hand, maar wat volgde was een fel debat tussen enkele raadsleden over de Huizen van de Wijk. Lokale partij BNW ’81 greep het debat aan om fel uit te halen naar deze multifunctionele buurtcentra. PvdA en D66 vonden juist dat dit nieuwe concept een eerlijke kans verdient en dus niet bij voorbaat moet worden afgefakkeld. Waarom hadden we de Huizen van de Wijk anders ingesteld?

Moeder en dochter zaten een beetje beduusd te luisteren naar dit raadsdebat over hun burgerinitiatief. Het onderlinge gepingpong tussen de raadsleden ging al lang niet meer over hun pingpongtafel. Goed dat de mogelijkheid bestaat voor burgerinitiatieven. Goed ook dat de Huizen van de Wijk geld beschikbaar stellen voor initiatieven in de buurt. Wellicht kan de communicatie over beide initiatieven duidelijker. Dan krijgen we de volgende keer niet opnieuw zo’n politiek pingpongspel als woensdag in de raad en komen burger en politiek werkelijk dichter tot elkaar.

Als D66-raadslid doet Jeroen Mirck ook na het reces weer elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek, ook op Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , ,

4 Responses to “In de raad: Pingpongen met de burger”

 1. Marjolein Says:

  Er moet nog ergens in NW een pingpongtafel over zijn. Ooit heb ik een brief gestuurd met de vraag of er een in mijn buurt kon komen. Daarop kreeg ik een aardige reactie per email, dat er al eentje in een buurtje nabij was. Fijn, prima.
  Een half jaar later werd ik gebeld: waar de pingpongtafel moest komen te staan? Was er blijkbaar toch zomaar een tafel voor me besteld.

  Wat mij betreft zijn de Huis vd Wijk-initiatieven dus prima: iets meer duidelijkheid, ook binnen het stadsdeelbestuur zelf, lijkt me alleen maar toe te juichen.

 2. Cees Fisser Says:

  Laten we er vooral de nadruk op leggen dat de BNW81-fractie geen enkel feit of bewijs aanvoerde voor de kritiek op de HvdW.
  En ik kreeg nou niet de indruk dat de bewoners ‘dichter bij de raad’ zijn komen te staan, door ze ‘terug te verwijzen’ naar het HvdW. Het verschil tussen Burger- en Bewoners- initiatief had bij voorbaat duidelijk moeten zijn. Ook dat viel/valt onder de verantwoordelijkheid van de deelraad.

 3. Jeroen Mirck Says:

  @Marjolein: Leuke anekdote. Waarom hebben ze de tafel uiteindelijk niet geplaatst?

  @Cees: Inderdaad, het was pure stemmingmakerij. Als iemand vindt dat de Huizen van de Wijk niet functioneren, moet hij met feiten en bewijzen aankomen. Ik ben het trouwens met je eens dat het onderscheid tussen burger- en bewonersinitiatieven duidelijker moet worden aangegeven. Een dergelijk verzoek heeft de deelraad woensdag ook meegegeven aan het DB. En wat dat verkleinen van de afstand tussen bewoner en politiek betreft: dat gaat met kleine stapjes. Ik spreek er meer een wens mee uit, dan dat de kloof daadwerkelijk al in hoog tempo wordt gedicht. Zo ver is het nog niet, maar het moet wél de ambitie zijn!

 4. Jeroen Mirck Says:

  UPDATE: De pingpongtafel is inmiddels geplaatst, meldt het stadsdeel Nieuw-West. “Quirine Nubé heeft na de zomervakantie meer dan 100 handtekeningen verzameld om haar wens, een tafeltennistafel in de openbare ruimte, in vervulling te brengen. In oktober is de deelraad over het initiatief geïnformeerd en heeft Quirine en haar moeder doorverwezen naar het Huis van de Wijk. Daar zijn de financiële middelen beschikbaar voor bewonersinitiatieven. De tafeltennistafel is op dinsdag 26 november afgeleverd op de bestemmingslocatie. De uifschuifbare kraan kon de exacte plek niet bereiken en de pompwagen was te breed om langs de bankjes te gaan. De tafel staat nu voorlopig op het pad. Binnen een paar weken zal de tafel door Groen en Openbare Ruimte met de juiste logistiek en apparatuur op de uiteindelijke plek worden geplaatst.”

Leave a Reply