Overlast in Osdorp

Logo-NieuwWestVanavond houdt de deelraad van Nieuw-West zijn laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Waar het vorige week nog ging over afgebakende dossiers als de Toekomstvisie Nieuw-West en de Nota Cultuurhistorie (die leidde tot een motie om Dorp Sloten te beschermen), gaat de raad het vanavond hebben over het beleid in het algemeen. Aanleiding zijn de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden, waarbij alle partijen reageerden op de Perspectiefnota van het Dagelijks Bestuur. Uiteraard betekent dat een serie moties en amendementen, maar natuurlijk ook een aantal actuele vragen. Wat dat laatste betreft gaan zowel VVD als D66 in op de recente overlast in Osdorp.

Laat ik voorafgaand aan de laatste raadsvergadering even stilstaan bij de veiligheidsdiscussie die we straks gaan voeren. Stadsdeel Nieuw-West is de afgelopen twee weken uitermate negatief in het nieuws geweest. Eerst was er de berichtgeving over stelselmatige overlast en intimidatie van een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren op de Osdorper Ban, vervolgens was er de ophef over de familie Smit die zich voelt weggepest uit het stadsdeel na een reeks incidenten gericht op hun huis en hun kinderen. Als D66-raadslid ben ik bezorgd over deze ontwikkelingen en stel ik vanavond de volgende vragen stellen aan stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud:

 1. René Smit zegt zeker vijf aangiftes te hebben gedaan. Hoe kan het dat dit patroon van incidenten niet aan de stadsdeelvoorzitter is gemeld: is de politie dit vergeten te melden of is de politie in gebreke gebleven bij het clusteren van deze aangiftes? Dat laatste is erg belangrijk om effectief te kunnen optreden tegen dit soort problemen.
 2. Betrekt het stadsdeel de heer Smit bij het opsporen van de overlastgevers en wordt er ook gericht actie tegen deze jongens ondernomen om dit soort extreme overlast de kop in te drukken?
 3. Dat bewoners de wijk ontvluchten is natuurlijk een enorm kwalijke zaak. Is het stadsdeel met de familie Smit in gesprek, bijvoorbeeld over alternatieve woonruimte in de buurt, om daarmee het signaal af te geven dat niet de overlastplegers winnen?

Zoals gezegd spelen gelijktijdig de problemen op de Osdorper Ban. Daarover verscheen afgelopen zaterdag een uitgebreid artikel in Het Parool. Ook over deze kwestie heeft D66 enkele vragen:

 1. Het is een goede zaak dat op de Osdorper Ban recentelijk arrestaties zijn verricht van overlastgevers. Toch was er onvrede onder bewoners over het feit dat de jongeren binnen enkele uren weer in de wijk aanwezig waren. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
 2. De portefeuillehouder zegt in Het Parool dat het hier niet gaat om Top-600-criminelen, maar hun broertjes en neefjes. Was de Top-600-aanpak juist niet ook speciaal gericht op de broertjes van deze criminelen? Waarom was deze overlast dan niet al veel eerder bekend en aangepakt?
 3. De portefeuillehouder geeft aan de problemen op de Osdorper Ban te willen aanpakken door de onveilige onderdoorgangen om te bouwen tot winkelunits, maar stuit op verzet van bewoners. Gaat hij opnieuw met hen praten of zo nodig een bewonersavond beleggen om toch tot een oplossing te komen?
 4. Tot slot, meer in het algemeen: wat gaat de portefeuillehouder concreet doen om het afnemende vertrouwen onder bewoners in onveilige wijken jegens politie en stadsdeel terug te winnen?

Helaas overschaduwen dit soort incidenten de positieve geluiden uit Nieuw-West. Feit is namelijk dat criminaliteitscijfers structureel teruglopen. Ook ontgroeit het stadsdeel haar vroegere imago van getto: hier wordt nog echt gebouwd, er zijn steeds meer leuke events, tweeverdieners vestigen zich in Nieuw-Sloten en nergens worden zoveel studentenwoningen gerealiseerd. De Westelijke Tuinsteden vieren bovendien dit jaar hun 60-jarig bestaan. Daarom is het belangrijk dat veiligheid wordt gewaarborgd en dat dit soort incidenten een halt worden toegeroepen.

Bekijk hieronder het recente interview met René Smit en zijn vrouw bij talkshow Knevel & Van den Brink.

Tags: , , , ,

3 Responses to “Overlast in Osdorp”

 1. Moss Says:

  Regelmatig is ook kritiek te horen op de initiatieven. Het risico zou bestaan dat gemeenten en provincies gemeenschapsgeld kunnen verspillen aan allerlei onrendabele projecten. Dit risico is misschien reëel maar dat betekent nog niet dat het daarom geen recht van bestaan heeft. Het risico moet vooral bestuurlijk goed worden bewaakt.

 2. Jeroen Mirck Says:

  UPDATE: D66 in Nieuw-West is verbaasd over het paniekvoetbal van de Amsterdamse VVD. De deelraadsfractie wil extra politie-inzet in Osdorp, terwijl de gemeenteraadsfractie tegelijkertijd pleit voor extra inzet in Geuzenveld. Blijkbaar is er binnen de VVD sprake van een gebrekkige regie en weinig realiteitszin over beschikbare budgetten. D66 wil van Nieuw-West geen politiestaat maken, zoals de VVD voorstelt. Preventief fouilleren is een vorm van symboolpolitiek: je haalt er nauwelijks wapens mee op en maakt onschuldige mensen bang. In antwoord op de vragen van D66 heeft de stadsdeelvoorzitter laten weten dat hij de veiligheid ook zonder dit soort symboolpolitiek kan waarborgen.

 3. samir Says:

  overlast is makkelijk aan te pakken, de overlast gevers wonen aan de osdorperban 429-3

Leave a Reply