Toekomstvisie op Nieuw-West

Toekomstvisie-NWEr was een tijdmachine. Een sneltekenaar. Een enthousiaste wethouder. Een debatleider van AT5. En je kon leuke ideeën zelf met kleurpotloden intekenen op een enorme stadskaart. Zaterdag werd de tentoonstelling Toekomstbeelden Nieuw-West geopend in het stadsdeelkantoor aan de Calandlaan. Feestelijk geopend, zo heette het, maar daarvoor was het toch niet echt druk genoeg. Bewoners activeren om mee te denken over beleidszaken blijft toch altijd lastig. Toch werden er boeiende discussies gevoerd over de toekomst van Nieuw-West.

De compacte expositie zit vol ideeën die het afgelopen jaar via burgerparticipatie en publieksonderzoek zijn vergaard. Zo wil 45% van de ondervraagde bewoners meer horeca, terwijl 21% de voorkeur geeft aan minder horeca. Qua winkelaanbod verschillen de meningen: veel volwassenen willen meer kleine buurtwinkels, veel jongeren kijken juist uit naar grote (mode)ketens.

Behalve de ideeën van ondernemers en bewoners is er ook een visuele weergave van de verschillende leefstijlen die zich nu in Nieuw-West ontwikkelen, van rustzoeker tot dynamische stedeling. De tijdmachine is bedoeld voor een kijkje in de toekomst: hoe zou Nieuw-West er in 2040 uit kunnen zien? Drie futuristische bewoners nemen je op sleeptouw.

Samen praten over de toekomst activeert een gezamenlijk gevoel over Nieuw-West, zegt wethouder Els Verdonk. Daarom kwamen zaterdag onder leiding van AT5-presentatrice Susanne Heering enkele ervaringsdeskundigen aan het woord: Iwan Daniëls (Nice Nieuw-West), Eric van der Kooij (Dienst Ruimtelijke Ordening) en Karolina Spaic en Sebo Bakker (ZID Theater). Daarna werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld om met elkaar te praten over drie ‘leefmilieus’: rustig, dynamisch en vrij. De besproken ideeën werden aan het eind plenair gepresenteerd. Zelf mocht ik als ‘dynamische stedeling’ het thema ‘rustig’ toelichten. Verfrissend om je stadsdeel eens van een andere kant te bekijken.

In juni wordt de Toekomstvisie Nieuw-West behandeld in de deelraad, die er eind deze maand – vlak voor het zomerreces – een besluit over neemt. Bewoners zijn van harte welkom om de lokale politici van suggesties te voorzien. Wie weet worden die nog meegenomen. Sowieso kan iedere Nieuw-Wester nog tot 16 augustus op het stadsdeelkantoor terecht om de tentoonstelling over de toekomst van het stadsdeel te bekijken. Laat je inspireren of inspireer ons!

Deze bijdrage verschijnt ook op stadsblog Nice Nieuw-West.

Tags: , , ,

2 Responses to “Toekomstvisie op Nieuw-West”

  1. Amsterdam24hrs Says:

    […] Bij de opening van de expositie Toekomstbeelden Nieuw-West gaf D66-raadslid Jeroen Mirck een wrap-up van de groepsdiscussie over rustig wonen in het stadsdeel. “Voor de jonge gezinnen van nu bouwen we speeltuinen, maar voor de pubers die dat straks oplevert moeten we ook iets te bieden hebben.” […]

  2. Perspectiefnota Nieuw-West Says:

    […] Vanavond houdt de deelraad van Nieuw-West zijn laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Waar het vorige week nog ging over afgebakende dossiers als de Toekomstvisie Nieuw-West en de Nota Cultuurhistorie (die leidde tot een motie om Dorp Sloten te beschermen), gaat de raad het vanavond hebben over het beleid in het algemeen. Aanleiding zijn de Algemene Beschouwingen van twee weken geleden, waarbij alle partijen reageerden op de Perspectiefnota van het Dagelijks Bestuur. […]

Leave a Reply