Notweg, Vluchtkerk, Vluchtflat

Wij Zijn Hier (2012)

De vluchtelingen van de Notweg zijn dit weekend teruggekeerd in Nieuw-West. Als D66-raadslid ben ik van mening dat het daarmee weer deels een verantwoordelijkheid is geworden voor stadsdeel Nieuw-West.

Na een verblijf van enkele maanden in de ‘Vluchtkerk’ van stadsdeel West hebben de asielzoekers, die eerder in een tentenkamp aan de Notweg in Osdorp bivakkeerden, hun intrek genomen in een leegstaand kantoorpand aan de Jan Tooropstraat in Slotervaart. Over hun aanwezigheid in deze zogenoemde ‘Vluchtflat’ stel ik namens de D66-fractie van Nieuw-West komende woensdag in de raadscommissie vragen aan stadsdeelhouder Achmed Baadoud.

D66 weet dat de kwestie van deze vluchtelingen formeel een taak is van burgemeester Van der Laan, maar wij vinden dat ook het stadsdeelbestuur een verantwoordelijkheid heeft richting deze kwetsbare groep mensen. Woningbouwcorporatie De Key heeft aangegeven dat de vluchtelingen niet direct weg hoeven, maar wacht op een verzoek van de gemeente om tijdelijke voorzieningen te treffen, zoals warm water en elektriciteit. Mijn vraag aan de stadsdeelvoorzitter is of hij hierin een bemiddelende rol kan spelen.

Samen met andere partijen in Nieuw-West heeft D66 ten tijde van tentenkamp Notweg gehamerd op een ‘menselijke, zorgvuldige behandeling’ van deze vluchtelingen. We zijn benieuwd of Baadoud deze mening nog steeds deelt en vragen ons af of hij zelf actie gaan ondernemen om de veiligheid en gezondheid van deze mensen te waarborgen.

Uiteindelijk is asielbeleid natuurlijk een landelijke kwestie. Dat mag (deel)gemeenten er echter niet van weerhouden hun zorgplicht na te komen richting de mensen die zich binnen hun gemeentegrenzen bevinden.

Tags: , , , ,

2 Responses to “Notweg, Vluchtkerk, Vluchtflat”

  1. Hans Staphorsius Says:

    Goed initiatief Jeroen, wij hebben iets soortgelijks afgesproken in de fractie. Misschien moeten de fractievoorzitters maar weer even bij elkaar komen. Dan hoeven we geen vragen te stellen, maar geven we het DB een opdracht! Voor een menswaardig verblijf is tenminste (warm)water en (licht) stroom nodig. Dat moet m.i. wel vanuit de overheid (wij dus) te regelen zijn!
    Succes, Hans

  2. Westerpost Says:

    […] Een vroeg dossier waarbij Van der Laan beide talenten moest aanspreken, was de vluchtelingengroep Wij Zijn Hier. Hun zwerftocht door Amsterdam begon medio 2012 met een provisorisch tentenkamp aan de Notweg in Osdorp. […]

Leave a Reply