Nieuw-West werkt!

Osdorpplein-klein

Nieuw-West werkt. Zo heet de ketenaanpak waarmee dit stadsdeel met name jongeren weer aan het werk probeert te helpen. Vrijdag ging ik mee op werkbezoek en hoorde de laatste resultaten van dit werkgelegenheidsproject.

In het Ondernemershuis Nieuw-West ontving stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud vrijdagmiddag de gemeenteraadsleden Marianne Poot (VVD) en Emre Ünver (PvdA). Ook waren er deelraadsleden van PvdA, VVD en D66 bij dit werkbezoek aanwezig. Het gezelschap werd bijgepraat over de ketenaanpak voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Duizend werklozen helpen
Het project Nieuw-West Werkt heeft als doel in 2012 en ’13 in totaal duizend mensen stapsgewijs naar werk te begeleiden door de inzet van een doorlopende leerwerklijn. Dit traject is een samenwerking tussen DWI, stadsdeel, Ymere en diverse wijkpartijen, zoals WerkPunt, Vrouw & Vaart en het Jongeren Servicepunt (JSP).

Vorig jaar waren er tien projecten met 145 deelnemers, dit jaar lopen er 22 projecten. De laatste tussenstand is dat er halverwege mei 233 aanmeldingen zijn, waarvan er 90 op training zijn, 40 een werkervaringsplek hebben en er vijftien zijn uitgestroomd naar werk.

Werkverschaffing of echte baan?
Een veelbesproken werkervaringsproject betreft de gastheren en -vrouwen op Plein 40/45 en het Osdorpplein. Twee van hen begeleiden het werkbezoek aan de Shoperade in winkelcentrum Osdorp. Het project heeft vijf van de twintig deelnemers inmiddels een echte baan opgeleverd. De voorzitters van beide winkeliersverenigingen, ook mee op het werkbezoek, zijn allebei positief over het project.

Deze ketenaanpak lijkt echt zijn vruchten af te werpen. Dat is een goede zaak. Als D66’er ben ik geen voorstander van doelloze tijdelijke werkverschaffing, maar projecten die leiden tot echte banen verdienen alle steun. De werkloosheid neemt schrikbarend snel toe, zeker onder jongeren. Projecten die hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en hen concrete kansen bieden zijn hard nodig. Maar dan wel kansen op echte banen, geen symboolpolitiek.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply