In de raad: Heeft u het bonnetje nog?

VoorzittershamerUiteindelijk gaan discussies in de politiek altijd over geld. Kúnnen we het ergens aan uitgeven, wíllen we het ergens aan uitgeven? Maar ook: als we hebben besloten dat we het kunnen én willen uitgeven, waar geven we het dan precies aan uit? In de deelraadsvergadering van afgelopen woensdag kwamen treffende voorbeelden van alledrie die afwegingen langs.

Allereerst de vraag: kúnnen we ergens geld aan uitgeven? Als onlangs benoemd lid van de Kascommissie viel ik afgelopen maand meteen met mijn neus in de boter: we moesten de administratie van alle fractiebudgetten controleren. Een eindeloze berg bonnetjes bekijken, je moet ervan houden. Bij een enkele bon rees de vraag of je aan die bestemming inderdaad geld mag uitgeven als fractie.

Twistpunten waren relatiegeschenken en reiskosten. Zo mogen raadsleden geen ‘woon/werkverkeer’ naar het stadsdeelkantoor declareren, maar een treinkaartje voor een werkbezoek is wel toegestaan. Een blijk van medeleven voor een zieke of afzwaaiende collega mag wel, maar iemand rijkelijk feteren is natuurlijk niet de bedoeling. Dit alles is een integriteitsvraag: fracties moeten zichzelf de vraag stellen of ze een kostenpost kunnen uitleggen. Uiteindelijk besloot de Kascommissie dat alle declaraties kónden.

Fusie DWS/Chabab
Een heel andere vraag is of je ergens als deelraad geld aan wíl uitgeven. Een voetbalclub bijvoorbeeld. De afgelopen jaren speelde in veel gemeenten de discussie of de stad moet opdraaien voor het in leven houden van de lokale profclub. Stadsdeel Nieuw-West faciliteert geen profvoetbal, maar huisvest wel een amateurploeg uit de Topklasse: FC Chabab. Om aan de eisen van de KNVB te voldoen moet Chabab verhuizen van sportpark Riekerhaven. Een fusie met DWS (dat op sportpark Spieringhorn speelt) leek dé oplossing, maar werd vlak voor de deadline van de voetbalbond nipt weggestemd door de ledenraad van DWS.

Door het afketsen van de fusie stelden enkele partijen zich de vraag: wíllen we dat investeringsgeld van 250.000 euro voor beoogd fusieclub DWS/Chabab nog wel beschikbaar stellen? In blessuretijd, namelijk een uur voor de raadsvergadering, werd een extra commissievergadering belegd waar de wethouders Mauer (Sport) en Baadoud (Financiën) een nieuw voorstel inbrachten: 10% van het bedrag wordt direct beschikbaar gesteld om de DWS-accommodatie aan de acute eisen van de KNVB te voldoen (en daarmee Topklasse-voetbal in Nieuw-West voor volgend seizoen veilig te stellen), de rest wordt gereserveerd maar alleen verstrekt als de fusieclub er uiteindelijk ook echt komt. Onder die voorwaarden ging de deelraad uiteindelijk akkoord met deze investering.

Knelpunten bestrijden
Tot slot de derde vraag over geld: wáár geef je het aan uit als je al hebt besloten het te kunnen én willen uitgeven? Die discussie speelde tijdens de bespreking van de jaarrekening van stadsdeel Nieuw-West. Eind 2012 nam de raad een motie aan om de toenmalige meevaller van 1,1 miljoen euro uit het stadsdeelfonds te besteden aan diverse knelpunten in de buurt. Enkele oppositiepartijen waren van mening dat de uitwerking van die plannen te laat naar de raad was gekomen en dreigden met tegenvoorstellen te komen om het geld anders te besteden.

Na een lange discussie over de exacte tekst van de motie en de gedane toezeggingen door de stadsdeelvoorzitter is uiteindelijk besloten om toch vast te houden aan de voorgestelde plannen. Zo komt er extra geld beschikbaar voor knelpunten als schooluitval, veiligheid, discriminatie, taalachterstand en zwerfvuil. Daar kan én wil de hele raad nu dus extra geld aan uitgeven.

Als D66-raadslid doet Jeroen Mirck elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek, ook op Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply