In de raad: Stilte voor de storm

VoorzittershamerHet was woensdag stilte voor de storm. De deelraad van Nieuw-West werkte veel hamerstukken weg, maar was eigenlijk al met zijn hoofd bij de grote donkere wolk die boven het stadsdeel hing. En dan bedoel ik niet de kroning van Willem-Alexander in Amsterdam, die door de SP werd aangegrepen voor een discussie over de noodzaak om het staatsieportret van Beatrix volgende week te vervangen door een RVD-foto van haar zoon. Nee, dan bedoel ik de financiële evaluatie die we volgende maand gaan houden. In mei zal het gaan over de jaarrekening van 2012, maar ook over de extra bezuinigingen in het kader van het project Eén Stad Eén Opgave.

Raadsvoorzitter Piet van Grol hamerde er lustig op los: de notitie Wonen in Nieuw-West, de gewijzigde legestabel, de verordening peuterspeelzalen, benoeming van de kascommissie (ik werd unaniem gekozen tot nieuw lid, dank!) en enkele bestemmingsplannen. Ook over de ontheffing van de woonplaatsvereiste voor de wethouders Bos en Verdonk (die laatste woont haar hele ambtstermijn al níet in Nieuw-West) werd maar kort gemopperd.

Portret van Willem-Alexander
Spannender werd het bij de discussie over het portret van onze aanstaande koning: niet alleen de SP stemde tegen diens beeltenis in onze raadszaal, ook Tulpen voor Amsterdam, GroenLinks en vier PvdA’ers lieten hun republikeinse sentimenten opspelen. En dat terwijl het een goed gebruik is om zo’n portret op te hangen, of je nou voor of tegen het koningshuis bent.

De werkelijke spanning betreft natuurlijk de financiële huishouding van ons stadsdeel. De Rekeningcommissie, waar ik zelf ook in zit, is al in gesprek met de ambtenaren en accountants van ACAM over de jaarrekening die we in mei raadsbreed gaan bespreken. ACAM heeft de financiële administratie goedgekeurd, dus dat is alvast positief nieuws. Toch is nog niet het laatste woord gezegd over onze boekhouding, al was het maar omdat stedelijk wethouder Pieter Hilhorst dolgraag een greep zou doen in de algemene reserves van de stadsdelen. Wordt Nieuw-West dan gestraft omdat we het braafste jongetje van de klas zijn?

Eén Stad, Eén Opgave
Een politiek debat over de financiën van Nieuw-West kan niet los worden gezien van de financiële perikelen van de stad Amsterdam. Het programma Eén Stad Eén Opgave (1S1O) heeft Stopera en stadsdelen zwaar verdeeld, omdat die laatsten door Hilhorst extra gekort dreigen te gaan worden voor de tegenvallende bezuinigingen van anderen, namelijk de stedelijke ambtelijke diensten. “In feite is het programma 1S1O mislukt”, schreef Achmed Baadoud als portefeuillehouder Financiën vorige week aan de deelraad.

In deze crisistijd hangen de donkere wolken van extra bezuinigingen continu boven stad en stadsdelen. In dat licht is het belangrijk om extra kritisch te kijken naar het huishoudboekje van Nieuw-West. Zorgen we goed voor onze bewoners, maar houden we tegelijk ook wat geld achter de hand voor nieuwe tegenvallers? Dat is de stilte voor de storm.

Als D66-raadslid doet Jeroen Mirck elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek, ook op Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal.

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “In de raad: Stilte voor de storm”

 1. Jeroen Mirck Says:

  Dit stuk verscheen ook in de lokale krant Westerpost, waarna een raadslid van Bewonersbelangen Nieuw-West (BNW’81) er een reactie op schreef. Deze week reageerde ik in de Westerpost kort op de kritiek:

  Als D66-raadslid schreef ik twee weken geleden een column in de Westerpost. Daarop kwam afgelopen week een uitgebreide reactie van collega-raadslid Gerard Molewijk (BNW’81). Hij vindt dat ik in mijn column vier fouten heb gemaakt, maar dat ben ik niet helemaal met hem eens.
  Wat betreft het stemgedrag van zijn partij inzake het staatsieportret van onze nieuwe koning geef ik Molewijk volmondig gelijk: BNW’81 stemde net als D66 voor dit portret. Mijn welgemeende excuses dat ik me daarin vergiste bij het schrijven van mijn column.
  De andere drie kritiekpunten vind ik wat overdreven, want dat is een discussie over woordkeus en interpretatie. Volgens Molewijk schreef ik dat de andere raadsleden ‘er met hun hoofd niet bij waren’, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. In mijn column beschreef ik dat de deelraad voorzichtig al denkt over (de donkere wolken van) het financiële debat dat binnenkort volgt. Dat is wezenlijk iets anders dan suggereren dat raadsleden ‘hun werk niet serieus nemen’, zoals Molewijk het samenvat.
  De andere twee punten van mijn collega-raadslid betreffen de termen ‘gemopperd’ en ‘hamerstuk’. Dat vind ik gedoe over details. Maar goed, natuurlijk neem ik de kritiek ter harte dat de feiten in mijn column moeten kloppen. Ik dank Gerard Molewijk voor zijn feedback en beloof hem daar in mijn volgende column rekening mee te houden. Al beloof ik hem niet dat we het politiek gezien altijd met elkaar eens zullen zijn.

  P.S.: In bovenstaand stuk heb ik de feitelijke onjuistheid over het stemgedrag van BNW’81 aangepast. Ook heb ik een hamerstuk dat geen hamerstuk was (het Bomenbeleidsplan) uit de tekst geschrapt.

Leave a Reply