In de raad: Spelregels van de politiek

VoorzittershamerPolitiek is een spel, dus horen daar spelregels bij. Bij mijn aantreden als deelraadslid vergiste ik me bij de spelregels van de beëdiging: ik zei de verkeerde paar woorden. Een futiel foutje, maar volgens de letter van de wet moest ik het wel even opnieuw zeggen, anders was ik formeel niet beëdigd. En zo zijn er legio regels die bij een politieke vergadering gelden, al wordt er elke vergadering weer volop tegen diezelfde regels gezondigd. De raadsvergadering van 27 maart in de deelraad Nieuw-West was daar een goed voorbeeld van. “Nee, raadsleden mogen géén vraag stellen!”

Een vergadering bestaat bij gratie van een set afgesproken regels. De leden hebben uit hun midden een voorzitter benoemd en liefst is er ook een huishoudelijk reglement. Zo ook in Nieuw-West. Sterker nog: de deelraad heeft in 2011 zelfs meerdere avonden vergaderd om zichzelf een nieuw vergadermodel op te leggen.

Discussie niet toegestaan
Een van die regels is dat bewoners actief mogen meespreken in de voorbereidende commissievergaderingen, maar dat zij in de officiële raadsvergadering alleen vooraf mogen inspreken. Discussie is daarbij niet toegestaan, dus verbood raadsvoorzitter Piet van Grol het stellen van vragen aan een inspreekster van hockeyclub Xenios. D66-fractievoorzitter Herman Mulder vond dat onzin, dus diende hij een ordevoorstel in om toch een vraag te mogen stellen. Dat voorstel kreeg massale steun, dus mocht hij toch een vraag stellen.

Nog geen vijf minuten later stelde VVD-raadslid Frans Slats mondelinge vragen aan wethouder Ronald Mauer over de subsidie voor Fair Play Coaches op sportpark Sloten. De beantwoording beviel Slats niet, dus ging hij Mauer interrumperen. Dat mocht niet van de voorzitter, want dan had de VVD’er een interpellatiedebat moeten aanvragen. Dus diende Slats een ordevoorstel in om er een interpellatiedebat van te maken. Helaas, dat kon niet omdat interpellatiedebatten vooraf aangevraagd moeten worden. “Zullen we er dan maar een gewoon debat van maken?” suggereerde de voorzitter. En zo geschiede.

Spreektijd: praten tegen de klok
De deelraad heeft zichzelf ook gemaximeerde spreektijd opgelegd. Die geldt voor alle geagendeerde onderwerpen, uitgezonderd het actualiteitenkwartier en de mondelinge vragen. Ook Slats stelde dus zijn vragen zonder dat het van zijn spreektijd af ging. PvdA-raadslid Jitske Brommet interrumpeerde: “Een punt van orde: nu deze VVD-vragen zijn omgezet in een debat, moet de klok alsnog gaan lopen.” Ze had gelijk. En zo waren we weer een paar procedurele regeltjes verder.

Ging het ook nog ergens over in de raadsvergadering van deze woensdag? Jazeker. De ontwikkelstrategie voor de Sloterplas werd raadsbreed aangenomen, net als het onderhoudsplan sportparken, de begroting van de financieel kwakkelende Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) en het meerjarenbeleidsplan “Nieuw-West fietst!” Zeven moties en één amendement verder zat de raadsvergadering erop. Een relatief korte vergadering was het. Dankzij of juist ondanks al die regeltjes?

Als D66-raadslid doet Jeroen Mirck elke maand onder de titel ‘In de raad’ verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West, ook op Dichtbij.nl.

P.S.: Qua organisatie zou de politiek nergens zijn zonder de ondersteuning van griffiemedewerkers. Veel dank daarvoor aan griffier Katja Bolt, die deze vergadering afscheid nam omdat ze griffier wordt in Zoetermeer. Ook wens ik haar woensdag benoemde opvolger Noemie Smit veel succes!

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply