Hoe bezuinigt de regering op zzp’ers?

ZZPerdagZelfstandigen zonder personeel worden hard geraakt door het regeerakkoord van kabinet Rutte-2, schreef ik in november 2012. Reden voor De Redactie, organisator van de ZZP’erdag op 26 maart, om me drie maanden na dato te vragen om een update. Eerst even een samenvatting: allerlei ‘zekerheden’ in het onzekere bestaan van de zzp’er dreigen te vervallen, met name de startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Daarvoor in de plaats komt de winstbox met een standaardtarief van 28%. Een verschuiving die tot veel ophef heeft geleid onder de doelgroep. Dat merkte ik zelf ook: het bewuste opiniestuk was één van mijn bestgelezen blogposts van 2012. Daarnaast kreeg ik opmerkelijk veel bezoekers binnen die via Google hadden gezocht op een combinatie van de trefwoorden ‘zzp’, ‘regeerakkoord’ en ‘zelfstandigenaftrek’. Het onderwerp leeft dus enorm. Hieronder mijn Q&A die deze week ook op ZZPerdag.nl is verschenen.

Waarom wil het kabinet de winstbox voor ondernemers invoeren en onder andere de startersaftrek afschaffen?
Dit is een advies van de commissie Van Dijkhuizen en is vooral omarmd door coalitiepartij PvdA. De sociaaldemocraten zien zzp’ers nog steeds primair als verkapte werknemers en vinden dan ook dat ze eigenlijk geen voordeeltjes mogen hebben zoals een zelfstandigenaftrek. Diederik Samsom zei in verkiezingstijd letterlijk over zzp’ers: “Je kunt je wel aan een baas onttrekken, maar niet aan de samenleving.” De winstbox is vermoedelijk bedoeld om de geschrapte aftrekposten weer een beetje in balans te brengen en er spreekt iets meer waardering uit voor de zzp’er als ondernemer die in tegenstelling tot een werknemer zelf risico’s neemt.

Zelfstandigen hun arbeidskorting ontnemen, schrijf je in je blogpost van november, werd in de publieke opinie al gauw omschreven als de zzp-boete. Is er ook zzp-winst te behalen op nieuwe maatregel?
In moeilijke tijden voor een toch al zwaar getroffen groep een vaste belastingkorting schrappen kan ik op geen enkele manier uitleggen als een winstpunt.

Waar moeten zzp’ers heel concreet rekening mee houden?
Het is crisis, dus is het logisch dat je dat merkt in je portemonnee. Klanten huren je minder vaak in of gaan zelfs failliet, terwijl er over tarieven  scherper wordt onderhandeld. Daarbij komen nog de verzwaarde lasten die iedere Nederlander gaat voelen, zoals hogere belastingen en een hogere zorgbijdrage. Het schrappen van aftrekposten ondergraaft daarmee extra je bedrijfsresultaat. Het zal je niet verbazen dat in deze situatie talloze zzp’ers verkapt werkloos zijn of omgerekend que inkomsten niet boven het minimumloon uitkomen.

De fractievoorzitters van de Tweede Kamer kregen eind november veel verzoeken om rekening te houden met de positie van zzp’ers. Heeft de actie resultaat gehad?
De coalitiepartijen VVD en PvdA bezweren dat het allemaal wel mee gaat vallen voor zzp’ers. Feit is dat veel beleid nog uitgewerkt moet worden en dat de gevolgen dus pas later merkbaar worden. Wel is het goed om vast te stellen dat het kabinet de adviezen van de commissie Van Dijkhuizen niet letterlijk heeft overgenomen. De commissie wilde de zelfstandigenaftrek helemaal afschaffen en daarmee is volgens de PvdA 1,8 miljard euro gemoeid. In het regeerakkoord is een lagere taakstelling opgenomen voor de zelfstandigenaftrek: 500 miljoen euro. Hoe de regering deze toch nog altijd forse bezuiniging op zzp’ers gaat afwentelen is nog niet uitgewerkt.

Word je zelf ook geraakt door het nieuwe belastingstelsel?
Iedere zzp’ers wordt hierdoor geraakt, dus ook ik. Wat me vooral steekt is dat er zo weinig respect uit spreekt voor zelfstandig ondernemerschap, juist in deze moeilijke tijden.

Wat is volgens jou een alternatief voor de winstbox?
Ik ben geen fiscalist, maar op zich lijkt de winstbox me geen verkeerde regeling, al moeten we afwachten of deze regeling de andere fiscale tegenvallers enigszins kan compenseren. Wat me dwars zit is het plotseling schrappen van aftrekposten zonder goede onderbouwing. Dat voelt toch als zzp’ertje pesten.

Hoe zie je de toekomst voor de zzp’er en dan met name die van journalisten en communicatieprofessionals?
Door de vele ontslagrondes, zeker ook in media en communicatie, zit er voor velen niets anders op dan voor zichzelf te beginnen. Er komen dus veel zzp’ers bij. Als het de regering erom is te doen om die mensen weer aan een baan te helpen, dan moet haar inspanning daarop gericht zijn. Niet op het ontmoedigen van het bestaan als zzp’er. De aangekondigde maatregelen lijken toch vooral op dat laatste.

Heb je nog een tip voor (toekomstige) zzp’ers?
Zorg dat je op meerdere terreinen inzetbaar bent. In deze krappe tijden moet je flexibel zijn en alle goede kansen kunnen aanpakken die langskomen. Wie al een overvol klantenbestand heeft kan zich wellicht permitteren om zich te specialiseren, maar zeker voor startende zzp’ers is het belangrijk om niet te veel op één paard te wedden. Verbreed je horizon. Zelf geef ik bijvoorbeeld workshops naast mijn redactionele werk. Het maakt je werk ook lekker afwisselend.

Lees ook: Regeerakkoord raakt zzp’ers hard (2012)

Tags: , , , , , , , ,

3 Responses to “Hoe bezuinigt de regering op zzp’ers?”

 1. William Says:

  Veel ZZP’ers realiseren zich niet wat er allemaal bij komt kijken om als ondernemer echt volledig op eigen benen te staan. Goede voorlichting is er dan ook weinig, begeleiding nog minder. Het zou goed zijn als er een onafhankelijk ‘platform’ is met overzicht en informatie, gesorteerd en verbonden aan partners die de ‘ondernemer / zzp’er’ kunnen bijstaan.

 2. brocante Says:

  Erg bezwaarlijk dat de sociaaldemocraten zzp’ers zien als verkapte werknemers en dat ze geen voordeeltjes mogen hebben zoals een zelfstandigenaftrek.

 3. René Says:

  Het ergste is wel dat je totaal geen zekerheid hebt wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Voor mijn hondenuitlaatservice heb ik echt een nieuwe (tweede hands) bus nodig, de huidige valt bijna uit elkaar. Met amper 1300,- per maand (hier moet mijn partner met een arbeidshandicap ook van leven) is het erg moeilijk geld over te houden, toch is het ons gelukt een klein bedrag voor een nieuwe bus te reserveren. Echter durf ik nu geen enkele investering te doen zolang ik niet weet hoe de nieuwe maatregel gaat uitpakken, de kans is dan erg groot dat we in de bijstand terecht komen.
  Hopla, hebben ze er weer twee werkloze 55 plussers bij die geen schijn van kans hebben op de arbeidsmarkt, waarom denkt Samsom dat ik zelfstandig ben geworden ?

Leave a Reply