Rechter steunt dodenlijst landverraders

Godfather.jpg-450×300Ruim een jaar geleden meldde ik dat ik op een dodenlijst sta. Deze lijst van ‘landverraders’, opgesteld door extreem-rechtse types, staat nog altijd online. Zelf heb ik er geen juridische actie op ondernomen omdat ik vreesde dat de rechter de bedreiging niet concreet genoeg zou vinden. Toch vind ik het interessant dat een van de vele andere personen op de lijst wél zijn beklag heeft gedaan. Onlangs ontving ik van deze persoon (hij wil graag anoniem blijven) de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Zoals te verwachten wijst de rechter inderdaad de klacht af, maar laten we eens kijken naar zijn argumentatie om dat te doen. Is die legitiem?

Het klaagschrift, dat op 30 mei 2012 door het hof is ontvangen, richt zich tegen de beslissing van de Haagse hoofdofficier van justitie om de beheerder van de website Infohit.nl (waar de lijst is gepubliceerd) en de opsteller van de lijst niet te vervolgen wegens ‘opzettelijke uitlokking van moord, smaad, laster en belediging’. Laten we dat even opsplitsen in twee hoofdklachten: de fysieke dreiging die uitgaat van deze lijst en het lasterlijke karakter ervan.

Over de fysieke dreiging zegt de klager dat de lijst moet worden gezien als een feitelijke oproep tot moord op ‘de landverraders’, “te meer gelet op de op de website gemaakte vergelijking tussen de immigrate/islamisering en de toenmalige Duitse bezetting”. De rechter gaat daar niet in mee en steunt de sepotbeslissing “aangezien het handelen van beklaagden niet valt te brengen onder de delictsomschrijving van de artikelen 46a, 47 en 289 van het Wetboek van Strafrecht.”

Wat het lasterlijke karakter van de lijst betreft: de klager stelt in zijn aangifte dat hij is aangetast in zijn goede naam. Het zou smaad en laster zijn dat er over de namen op de lijst wordt beweerd dat ze niet loyaal zouden zijn aan Nederland, dat ze de islamisering van Nederland faciliteren en het land zelfs zouden willen uitleveren aan de islam. Wat deze belasteringen betreft krijgt de klagende partij evenmin gelijk van de Haagse rechter. “Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad (moet het) gaan om een duidelijk te onderkennen concrete gedraging. Het hof is van oordeel dat hiervan (…) geen sprake is.”

Het aanduiden van de klager als ‘potentiële landverrader’ kan volgens de advocaat-generaal niet als een belediging worden aangemerkt omdat het “gezien de context (valt) binnen de marges van vrijheid van meningsuiting.” Interessant is dat het gerechtshof zich hier niet helemaal in kan vinden:

“Hoewel het hof zich niet zonder meer met dit standpunt kan verenigen en de uitlatingen op de website naar het oordeel van het hof wel als beledigend zouden kunnen worden aangemerkt, acht het hof een vervolging van beklaagden, gelet op de uitzonderingsbepaling in artikel 266, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en de ruime uitleg die in de jurisprudentie van de Europese rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting  wordt gegeven aan de term ‘openbare belangen’ niet aangewezen.”

Kortom: de rechter vindt de lijst van landverraders op Infohit.nl in principe best wel beledigend, maar wil liever niet zijn vingers branden aan de enorme berg aan multi-interpretabele jurisprudentie. Als extra argument voor de afwijzing van de klacht wordt bovendien een regelrechte drogreden opgevoerd: “Het hof heeft hierbij mede in aanmerking genomen dat de identiteit van beklaagden niet bekend is geworden, waardoor nog de nodige opsporingscapaciteit zou moeten worden ingezet terwijl de uitkomst van een strafrechtelijke procedure onzeker is.”

Tot zo ver het laatste nieuws over de extreem-rechtse dodenlijst. Natuurlijk is vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar ik vind het kwalijk dat extremistische sympathisanten op basis daarvan steun krijgen van de rechterlijke macht om door te gaan met het belasteren van onschuldige burgers.

Jeroen Mirck is freelance journalist.

Rechtbank-over-Infohit

Tags: , , ,

10 Responses to “Rechter steunt dodenlijst landverraders”

 1. Ewout Klei: Dodenlijst nog steeds online Says:

  […] Jeroen Mirck schreef mij dat de extreem-rechtse lijst van linkse landverraders van de website Generaal P. Pardon nog steeds online staat. Op deze ‘satirische’ website worden opiniemakers die schijnen te heulen met de islam met naam en toenaam genoemd, zodat Henk en Ingrid weten wie er straks verantwoordelijk zijn voor de islamitische republiek Hollandistan. […] Eén van deze verraders – ik zal hem niet verraden, niet voor dertig zilverlingen en ook niet met een kus – zag deze lijst als een dodenlijst en stapte naar de rechter. Het gerechtshof in Den Haag wees deze klacht echter af. De bedreiging zou niet concreet genoeg zijn. […]

 2. Branko Collin Says:

  ik vreesde dat de rechter de bedreiging niet concreet genoeg zou vinden

  Zo las ik de uitspraak (zoals jij hem citeerde/parafraseerde) ook. Alleen werd de rechter niet gevraagd om een uitspraak over bedreiging te doen, en volgens mij kan een rechter in Nederland alleen iets zeggen over de dingen die hem worden voorgelegd.

  Laten we dat even opsplitsen in twee hoofdklachten

  Ik neem aan dat de rechter eerst gekeken heeft of de beheerder van de site wel vervolgbaar is? Ik gok dat de klager daartoe eerst infoshit moet hebben gevraagd om de lijst te verwijderen.

 3. Jeroen Mirck Says:

  @Branko: Goede aanvullingen. ‘Bedreiging’ had wellicht beter ‘dreiging’ kunnen zijn. Verder denk ik dat je een website prima wegens smaad kunt aanklagen zonder een verzoek tot verwijdering van de smadelijke berichtgeving. Het leed is immers al geschied.

 4. Champignon-gate: VVD-proleten zitten te klieren Says:

  […] Voor de gein kan Joke Kaviaar misschien de rechter eens iets melden over de heusche dodenlijst van landverraders die met veel genot en gegniffel door rioolrechtse haatsmurfen wordt verspreid, typisch gevalletje ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ dus. Nou deze lijst vindt de rechter helemaal toppie. Overigens kan deze lijst niet kloppen want ik sta er niet op en er is niemand die dit land zo graag wil verraden als ik, maar dat terzijde. […]

 5. Bas Paternotte Says:

  Bizarre kwestie,

  Ik vind het bijna jammer dat ik niet op die dodenlijst sta. Uiteraard, dat klinkt raar. Maar in dat geval had ik die hele dodenlijst proberen te mobiliseren om gezamenlijk aangifte te doen en mediatechnisch alle zeilen bij te zetten om de maker te laten vervolgen.

  Maar goed, Nederlandse rechters enzo, zo rollen ze nu eenmaal.

 6. Jeroen Mirck Says:

  @Bas: Toen ik deze lijst een jaar geleden aankaartte, oogtte dat veel verontwaardiging maar nauwelijks gestructureerde actie. Het siert deze ene persoon dat hij er juridisch werk van heeft gemaakt, al vreesde ik bij voorbaat al een negatief resultaat. Schrijf er ook een column over, wellicht helpt dat. Jouw netwerk is net even anders dan het mijne.

 7. Bert Schrijver Says:

  Wie is in godsnaam Jeroen Mirck?? Ik heb er nog nooit van gehoord, en waarom zou deze onbelangrijke en oninteressante D66 hotemetoot dood moeten? Heeft deze Jeroen Mirck dan iets belangwekkends gedaan of opzienbarende meningen ? Hij is toch gewoon een journalist?? Kan iemand me bijlichten?

 8. Jeroen Mirck Says:

  Voor luie mensen hebben ze Google uitgevonden, Bert. Met drogredeneringen moet je trouwens aan een ander loket zijn. Effe dimmen dus.

 9. klaas Says:

  Blijkbaar wordt iedere lullo tegenwoordig bedreigd en vinden de lullo’s dit buitengemeen interessant. Wat een triestheid.

  Ik wil ook op de dodenlijst en mijn hond ook .

 10. Max Says:

  Landverraad is gewoon een misdaad. …

Leave a Reply