Komt het nog goed met de cookiewet?

De internetbranche vervloekt de cookiewet. Vakgenoten vrezen boetes die kunnen oplopen tot 4,5 ton en het mogelijke einde van de affiliate-bureaus. Verrassend genoeg ligt er nu een voorstel om de cookiewet te versoepelen.

De omstreden cookiewet gaat mogelijk toch worden aangepast. D66 diende afgelopen week een voorstel in om meer cookies automatisch en zonder expliciete toestemming toe te staan op websites. Kamerlid Kees Verhoeven, indiener van het voorstel, zegt hierover tegen NU.nl: “Veel bedrijven klagen uit commercieel oogpunt, maar ook omdat de wet onduidelijk is. Bovendien klagen veel internetters over het moeten wegklikken van cookiemeldingen op websites, terwijl dit vaak niet nodig is als je naar privacy-afwegingen kijkt.”

Verhoeven wil cookies verdelen in drie categorieën: functionele cookies die altijd toegestaan zijn, tracking cookies waarvoor toestemming gevraagd moet worden en een nieuwe categorie van first party-cookies die van de website zelf afkomstig zijn en niet gedeeld worden met derden. Deze laatste categorie cookies, veelal gebruikt voor statistieken, moet volgens Verhoeven gewoon toegestaan worden. Kanttekening bij dit voorstel is wel “dat de gegevens verzameld via statistiekenprogramma Google Analytics niet met Google gedeeld mogen worden”, aldus Verhoeven.

Verruiming van cookiewet?
In een eerste reactie liet het Interactive Advertising Bureau (IAB) weten “vooralsnog vooral heel blij te zijn met het feit dat er gesproken wordt over verruiming van de wetgeving”.  De brancheorganisatie had veel klachten en vragen ontvangen over de cookiewet. Inspelend op alle onzekerheid brengt zij een gids uit met standaard cookieteksten waarmee websitebeheerders aan de nieuw opgelegde informatieplicht kunnen voldoen. Verruiming van de cookieregels wordt door het IAB nadrukkelijk toegejuicht. Ook Thuiswinkel.org en VNO-NCW reageren positief.

Meer vakgenoten vinden het D66-voorstel een stap in de goede richting. Op Marketingfacts zegt Remi van Beekum, chief operations officer bij StormMC: “Goed nieuws dat er nu iemand in de Nederlandse politiek is die inziet dat de huidige Telecomwet (met daarin de ‘cookiewet’ onder artikel 11.7) doorgeslagen is en daardoor de Nederlandse online branche op achterstand zet en de consument opzadelt met een wirwar aan pop-ups en meldingen.” Wel maakt hij zich zorgen over wat er nu voor statistiekenprogramma wordt voorgesteld. “Alle serieuze, gangbare analytics-pakketten komen uit het buitenland (meestal de VS) en werken allemaal met cookies en verzamelen allemaal de data op servers in datacenters over de hele wereld. In strikte zin wordt de data dan dus gedeeld.”

Van Beekum was ook vorige maand een van de sprekers tijdens Het Duurzame Cookies Seminar in Vakzuid, georganiseerd door ClickDistrict, Kennedy van der Laan, Nudge en Maxmundo. Daar werd de onvrede over de cookiewet bijna tastbaar. Verhitte reacties uit de zaal maakten duidelijk dat de sterk beperkende wetgeving een enorme impact heeft op de interactieve branche.

Amerikanen doen niet mee
Het was ook de bijeenkomst waar IAB-bestuurslid Auke van den Hout de standaard teksten aankondigde  waarmee websitehouders aan de cookiewet kunnen voldoen. Vlak voor de meeting was het internationale ‘Do-Not-Track’-overleg – nota bene in Nederland – op niets uitgelopen. “De grote internationaal opererende Amerikaanse internetbedrijven doen niet mee”, treurde Van den Hout. “Er is een toenemend verschil tussen de VS en Europa. Daar waar de VS heel erg opkomst voor bescherming van property rights en concurrentie tussen bedrijven wil stimuleren, heeft Europa een sterkere insteek op persoonsregisters.”

De cookiewet is een probleem dat volgens de aanwezige vakgenoten hinderlijk door al dit soort internationale sores heen fietst. Nederland is daarmee namelijk strenger dan het vergeleken met de VS toch al strengere Europa. Wie zich niet aan de cookiewet houdt, riskeert formeel een boete die kan oplopen tot 4,5 ton. Reden voor websites als Fok.nl en Nudge.nl om alleen bezoekers toe te laten die cookies accepteren. Overigens is het bestuursrechtelijk zo dat een boete niet mag leiden tot een faillissement, aldus de aanwezige advocaat.

Bewijslast omgedraaid
Wie met een juridische bril naar de nieuwe Telecomwet kijkt, ziet al gelijk veel voetangels en klemmen. “Zo komt het woord ‘cookie’ helemaal niet in de bewuste artikelen voor”, aldus Nicole Wolters Ruckert, IAB-huisjurist van Kennedy van der Laan tijdens het cookie-seminar. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer zijn ook de tracking cookies in de wet meegenomen door toedoen van PvdA en PVV, aldus de advocate. “Vanaf januari wordt de bewijslast omgedraaid: een jurist moet voortaan aantonen dat zijn cliënt (bureau of adverteerder dus) géén persoonsgegevens opslaat. Ik zou bijna adviseren: ga er gewoon vanuit dat je persoonsgegevens opslaat en meld je gewoon direct aan bij het CBP.”

Wolters Ruckert benadrukte dat de ‘cookiewet’ om meer gaat dan alleen cookies. “De Opta rekent er ook Flash, Javascript en HTML5 onder. Ook moet je er van uitgaan dat device fingerprinting onder deze wetgeving valt.” De aansprakelijkheidsvraag is natuurlijk belangrijk. “Voor uitgevers is het verstandig om niet meer indirect in te kopen. Een goed uitgangspunt zou zijn om uit te gaan van gedeelde verantwoordelijk tussen adverteerder, publisher, exploitant en bureau.”

Wie claimt last view?
Vanuit het perspectief van de exploitant klinkt er veel angst voor de toekomst door. “Iedereen wil nu de last view claimen”, zegt Marco Kloots van ClickDistrict. “Op een netwerk als dat van De Telegraaf zijn 150 partijen actief. De strijd om de internetgebruiker wordt een soort veiling. Adverteerders zijn heel erg resultaat- en respons-gedreven. De vraag die zij zichzelf moeten stellen is: hoe ver mag en kan ik gaan zonder de gebruiker te irriteren?”

Iedereen in de internetbranche kijkt naar elkaar, maar niemand wil het voortouw nemen en het braafste jongetje van de klas zijn. “Het is geen optie om als enige in deze veilig helemaal opt-in te zijn”, stelt Kloots. “Voor een bedrijf als Microsoft is Nederland slechts 1 procent van hun markt, dus die zeggen: ‘zoek het lekker zelf uit’. Voor bedrijven als ClickDistrict is Nederland wel een core-markt, dus passen wij ons systeem wél aan. Uiteindelijk moet de branche dat wel samen doen.”

De vakgenoten zijn er niet gerust op. “De cookiewet handhaven maakt van Nederland een soort Zwitserland, zonder banken maar met stinkkaas”, sneert internet-consultant Maarten Roelofs. Ook wordt er gesteld dat de stringente wetgeving slecht is voor innovatie. Grote ‘sympathieke’ merken kunnen bovendien veel eenvoudiger opt-ins krijgen dan kleine nieuwkomers. De doemdenkers spreken zelfs over 1 januari 2013 als het einde van targeting en affiliates. Toch wordt er een uitweg gezien: doorprocederen tot het Europese Hof. Er is best kans dat de Europese rechters de Nederlandse cookiewet dan overrulen, maar het betekent wel jarenlang juridisch getouwtrek, met onzekere afloop.

Dit artikel verscheen ook op Adformatie.nl.  

Tags: , , , , ,

One Response to “Komt het nog goed met de cookiewet?”

  1. Jeroen Mirck Says:

    Met het naderen van 1 januari 2013, de datum dat de Opta actief gaat handhaven op de cookiewet, nemen websites nadrukkelijk maatregelen. Zo lanceerde de NOS vandaag een cookievrije website. Lara Ankersmit, hoofd digitaal, legt uit dat dat een site is die ‘die niet geoptimaliseerd wordt en waar dus ook geen cookies geplaatst worden’.
    http://cookievrij.nos.nl

    Lara Ankersmit: “Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn geen computerprogramma’s en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden herleid. Daarom zijn cookies niet bruikbaar voor telemarketing en spam. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag op de websites van de Publieke Omroep. De Publieke Omroep hanteert een strikt privacybeleid, dat past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.”
    http://tinyurl.com/cookies-NOS

Leave a Reply