PvdA uit, altijd lastig

Donderdagavond zat ik in het hol van de leeuw: in een zaal vol PvdA’ers ging ik in debat met stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud over de plannen voor werkgelegenheid van onze beide partijen. Het was een debatavond van PvdA Nieuw-West, waarvoor alle andere partijen (van SP tot VVD) bleken te hebben afgezegd. Daardoor werd het dus echt een tweestrijd, met Baadoud als ‘thuisspeler’. Een spannende maar vooral ook boeiende ervaring.

We zouden het over jeugdwerkloosheid hebben, maar de PvdA-leden grepen de gelegenheid aan om de verschillende standpunten van D66 en PvdA betreffende zorgpremies, ontslagvergoeding en het begrotingstekort te bespreken. Niet per se mijn thema’s, maar het leverde een aardige discussie op. Niet dat ik de aanwezige PvdA’ers heb omgetoverd in D66-stemmers, maar het was hoe dan ook een goede test om een boodschap te brengen voor een kritisch publiek.

Toeval of niet, maar voor de verkiezingscampagne had ik net een stuk geschreven met mijn visie op economie en werk. In een serie interviews laat ik (deel)raadsleden uitleggen hoe het landelijke D66-programma zich laat vertalen naar de lokale Amsterdamse situatie. Na Sebastiaan Capel (internationale handel), Willem van Ham (natuur) en Carlien Roodink (onderwijs) moest ik er ook zelf aan geloven. Zie het als mijn kijk op werkgelegenheid in Amsterdam.

Duurzame groei
D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor een duurzame groeiagenda, want groei realiseren is veel beter voor onze economie dan doodleuk extra belasting heffen. Daarbij gaat het meer en meer om flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en economische flexibiliteit. D66 moedigt ondernemen aan, onder meer door het stimuleren van ondernemerschap vanuit universiteit, hbo en mbo. Nederland moet wereldwijd bekend komen te staan als een natie waar je eenvoudig een bedrijf kunt starten.

Wat betekent dit voor de praktijk, en dan specifiek ook voor Amsterdam? Als politicus én zzp’er volg ik dit thema nauwlettend. Nieuw-West kent een hoog percentage zzp’ers: 65% van het toch al stijgende aantal bedrijfsvestigingen. Dat is een afwijking van de landelijke trend. Daar moet je als overheid dan wel actief op inspelen. Aan het begin van deze raadsperiode dreigde een wegbezuiniging van het Ondernemershuis, dat met name ook startende zzp’ers op pad helpt. D66 heeft zich altijd ingezet voor handhaving van het Ondernemershuis.

Zzp’ers zijn niet zielig
De beroepsbevolking verandert razendsnel: van elke twaalf werkenden verdient er één zijn brood in een andere rol dan die van werknemer. Daar houdt ons stelsel van regels rondom arbeidsmarkt en sociale zekerheid nog helemaal geen rekening mee. Bovendien snappen veel politieke partijen het zelfstandig ondernemerschap nog niet helemaal, betoogt ook Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen. Zo lijken PvdA en SP zzp’ers vooral zielig te vinden en willen zij hen allerlei regels opleggen die voor mensen in loondienst gelden.

Daarom bepleit ik maatwerk voor zzp’ers. Deze sterk groeiende groep herkent zich vaak niet in het nieuwe, op hen gerichte beleid uit Den Haag. Zij willen geen medewerker zijn, maar eigen baas. Goed dat er regelingen worden bedacht voor ‘gedwongen’ zzp’ers, maar scheer niet iedere zelfstandige over één kam. De overheid kan zzp’ers ondersteunen en stimuleren bij het zelfstandig aanbieden van de eigen arbeid, met vrijwillige toegang tot het sociale stelsel. Zo wordt het zelfstandigenbestaan voor meer mensen een volwaardig alternatief voor werken in loondienst.

Werkloosheid
In Nieuw-West zijn er veel initiatieven om de werkgelegenheid te stimuleren, zowel voor zelfstandigen als werknemers. Naast het Ondernemershuis zijn dat onder meer het project ‘Nieuw-West Werkt’, de Kansenzone-subsidies en de jaarlijkse Banenmarkt. Deze projecten zijn hard nodig, want door de crisis is de werkloosheid in Amsterdam toegenomen. Tussen 2009 en 2011 steeg het aantal werklozen van 6 naar 8%. Jongeren en niet-westerse allochtonen staan relatief vaak niet ingeschreven bij het UWV. Zij verdienen extra aandacht. Daarom pleit D66 voor investeringen in (taal)onderwijs, zodat ook deze outsiders betere carrièrekansen krijgen.

Een uitdaging voor Nieuw-West is het negatieve imago van het stadsdeel. Daar wordt actief aan gewerkt middels het overkoepelende project ‘Gastvrij Nieuw-West’, waar onder meer de recente Foodnight aan de Sloterplas uit voortkomt. Een beter imago van ons stadsdeel zorgt voor een toestroom van nieuwe bewoners en bedrijven, en dus ook meer werkgelegenheid. Voor ondernemers is Nieuw-West juist een interessant gebied, met vlakbij Schiphol, de Amsterdamse haven en de (dure) binnenstad, goed ontsloten door de nabije A10. Als we dat goed tussen de oren krijgen, gaan we ook hier in Nieuw-West duurzame groei realiseren.

In hoofdlijnen kunnen PvdA en D66 absoluut zaken met elkaar doen. In Nieuw-West zitten we niet voor niets samen in een coalitie. Of het ook aan het Binnenhof tot een samenwerking komt, weten we pas na de verkiezingen. In de formatie zal er dan wel stevig moeten worden gepraat over hervormingen van de woning- en arbeidsmarkt, over de zorg en over een begrotingstekort van hooguit 3%. Maar dat is van later zorg: nu eerst vooruit, naar 12 september!

Beeld: Jacco van der Zwan / Boomerang

Tags: , , , ,

3 Responses to “PvdA uit, altijd lastig”

 1. Hans Says:

  “Jongeren en niet-westerse allochtonen staan relatief vaak niet ingeschreven bij het UWV.”

  Ehhh.. hoe zit dat? Als je niet ingeschreven staat bij het UWV krijg je toch ook geen uitkering? Ik neem tenminste aan dat je het over *werkloze* jongeren en niet-westerse allochtonen hebt. Ikzelf sta namelijk ook niet ingeschreven bij het UWV… ;)

 2. Jeroen Mirck Says:

  @Hans: Het gaat hier dus om verborgen werkloosheid. Komt ook veel voor onder vrouwen. Vandaag luidt Baadoud trouwens de noodklok in Het Parool: Nieuw-West wordt onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen en kan daardoor dit soort problemen moeilijk oplossen. Goede timing, want komende tijd besluit de gemeenteraad over de bezuinigingen.
  http://moby.to/eiel1r

 3. Jeroen Mirck Says:

  Tijdens het hierboven genoemde debat vonden de aanwezige PvdA’ers het schandalig dat D66 ‘morrelde aan het ontslagrecht’, want dat was zo oneerlijk voor oudere werknemers. Maar wat doet de PvdA nu in de formatie? De levensloopregeling slopen (heet nu ‘vitaliteitssparen’) om de forenzentaks te redden. Vitaliteitssparen is een regeling die oudere werknemers moest stimuleren om langer te blijven werken. Alsof het schrappen daarvan niet oneerlijk is voor oudere werknemers…
  http://tinyurl.com/deelakkoord-2013

Leave a Reply