Social media en onderwijs

Sociale media spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Mobieltjes in de klas, docenten op Hyves, scholen die zichzelf via sociale netwerken profileren. Met dit toenemende gebruik neemt ook de roep om gedragcodes toe. Zijn Social Media Codes nodig in het onderwijs, en zo ja: hoe streng moeten zulke richtlijnen zijn?

Deze presentatie gaf ik vrijdag voor een groep docenten en managers van Amarantis Groep, op een onderwijsmiddag georganiseerd door Van Mechelen Communicatie. De andere workshops waren van Mischa Coster, Willem Karssenberg (beter bekend als Trendmatcher), Kees Romkes en Corné van Mechelen. Het middagprogramma hebben we samen ontwikkeld.

Handig: een uitgebreid overzicht van video’s, artikelen en presentaties over social media in het onderwijs.

Tags: , , , ,

2 Responses to “Social media en onderwijs”

  1. Jeroen Mirck Says:

    UPDATE: Het CNV heeft richtlijnen opgesteld voor scholen over het omgaan met sociale media als Twitter en Facebook. In het protocol staan tips over hoe leraren sociale media kunnen gebruiken om kennis uit te wisselen, maar er wordt ook gewaarschuwd voor de risico’s.
    http://nos.nl/artikel/309479-protocol-voor-sociale-media-in-onderwijs.html
    http://tinyurl.com/CNV-socialmedia

  2. Scholen worstelen met social media Says:

    […] Veel scholen en ouders worstelen met sociale media. Het internet is immers een plaats waar door sommige kinderen keihard gepest wordt. “Ruzies kunnen als een veenbrand woeden”, aldus diverse regionale kranten afgelopen week, waaronder BN/De Stem en De Gelderlander. Het artikel viel me op omdat naast enkele ervaringsdeskundigen ook ikzelf word opgevoerd als expert. […] Samen met Van Mechelen Communicatie verzorg ik sinds najaar 2011 workshops Social Media & Onderwijs. In het educatieve veld is dit inderdaad een veelbesproken onderwerp.

Leave a Reply