Demonstraties bij deelraad

Massale demonstratie van @Eigenwijks en Afvalservice West op de stoep bij deelraad @NieuwWest

Houdt lokale politiek bewoners niet bezig? Onzin. Deze week werd er bij twee Amsterdamse deelraden geprotesteerd. Terwijl een groepje krakers dinsdag de raadsvergadering in Oost verstoorde, werd er woensdag in Nieuw-West zingend en met spandoeken in het stadsdeelkantoor van Slotervaart gedemonstreerd tegen stopzetting van subsidies voor bewonersorganisatie Eigenwijks.

Pas maandag werd bekend dat Eigenwijks haar subsidie voor werkzaamheden in Slotervaart dreigt te gaan verliezen. Stadsdeel Nieuw-West moet flink bezuinigen en heroverweegt alle subsidies die het verstrekt. Alle instanties op het gebied van zorg en welzijn moeten inleveren, ook Eigenwijks. Maar dat komt hard aan bij de organisatie die al ruim een halve eeuw actief is in Slotervaart.

In de lokale krant Westerpost zegt Eigenwijks-voorzitter Lieke Mensink: “Voor Geuzenveld en Slotermeer mag Eigenwijks in 2012 het zogenoemde Huis van de Wijk – de virtuele en fysieke plek waar bewoners invulling geven aan ‘de Agenda van de Wijk’ – onder haar hoede nemen, maar niet meer in Slotervaart. En dat terwijl de locatie in Slotervaart al jaren het hart van onze bewonersorganisatie is. Op deze plek wil het stadsdeel andere organisaties aan het werk laten.”

Veel bewoners zijn verontwaardigd over de plannen, zo bleek tijdens de raadsvergadering van woensdag. Er meldden zich tientallen insprekers, die soms heel weloverwogen maar vaak ook emotioneel hun onvrede uitten. “Dit is asociaal!” Initiator van het protest Martijn Rutte, die zich ook inzet voor de herinrichting van het August Allebéplein, suggereerde in Het Parool dat twee andere organisaties die wel geld krijgen voor activiteiten in Slotervaart, dit te danken hebben aan een PvdA-lobby. Deze onbewezen suggestie werd in de raad fel bestreden door de PvdA-fractie.

Voor PvdA-wethouder Jesse Bos was er in de raadsvergadering onvoldoende tijd om de herijking van de subsidies voor welzijnswerk uitgebreid toe te lichten. Dat zal ze volgende week doen tijdens een commissievergadering. Wel spreekt ze zich al uit over de kwestie in de Westerpost:

“Het dagelijks bestuur heeft bewust gekozen om het totale welzijnswerk van onderaf opnieuw op te bouwen. Stadsdeel Nieuw-West heeft daarom begin dit jaar alle langdurige subsidierelaties stopgezet. Vervolgens is er een nieuw welzijnskader gemaakt, een zogenaamde nieuwe wensenlijst. Zowel vertrouwde als nieuwe aanbieders op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, jongerenwerk en dergelijke zijn gevraagd hierop te offreren. Hoe dat nieuwe welzijnskader eruit ziet: stadsdeel Nieuw-West is ingedeeld in negen wijken. Leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische posities van de bewoners verschillen per wijk. Het stadsdeel kiest voor een basisaanbod voor haar bewoners. Maar voor de wijken waar de problemen het grootst zijn, komt daarbovenop een extra aanbod dat aansluit bij de vraag. Nieuw in het basisaanbod is dat iedere wijk één Huis van de Wijk krijgt. Eigenwijks krijgt daarvoor in 2012 8,8 ton aan subsidie. De expertise van Eigenwijks hebben we nu juist hard nodig in de wijken Geuzenveld en Slotermeer. In Slotervaart heeft Eigenwijks een mooi netwerk van bewoners opgebouwd. Daar gaat het redelijk goed, alleen de meest kwetsbare bewoners werden niet bereikt. Wij hebben gekeken naar het beste en meest passende aanbod daarop. En daarbij is de keuze in die wijk op een andere aanbieder gevallen.”

Voor een kortere versie van dit verhaal kreeg Bos gisteren bij de bewoners op de publieke tribune weinig handen op elkaar. Een inspreker sprak zelfs smalend over de ‘Partij van de Arrogantie’. Verschillende partijen in de raad drongen er op aan dat de portefeuillehouder snel duidelijkheid schept over de voorwaarden die zijn gehanteerd bij het herverdelen van de subsidies. Pas dan kan de deelraad, die het dossier nog niet heeft kunnen inzien, een afweging maken of het welzijnsbudget echt niet beter besteed had kunnen worden door het Dagelijks Bestuur. Voor de aanwezige bewoners was het antwoord op die vraag simpel: “Eigenwijks moet blijven in Slotervaart!”

Tags: , , , , ,

Leave a Reply