De Ochtend: veilig surfen en hyven

Zijn jongeren wel mediawijs genoeg, vroeg de reclamebranche zich ooit eens af. Daar kwamen de Reklame- en MediaRakkers uit voort. Doel: kinderen en hun ouders beter informeren over de kansen maar ook de bedreigingen van (nieuwe) media. Datzelfde doel wordt ook nagestreefd door Mediawijzer (pas op: ‘uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord’) en Mijn Kind Online. Al deze organisaties waren de afgelopen dagen in het nieuws. Zo heeft Hyves samen met Mijn Kind Online en Sensoa een gratis te downloaden lespakket ontwikkeld voor de basisschool (8-12 jaar), getiteld Veilig leren hyven.

Op hun beurt kwamen de MediaRakkers afgelopen week met een onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij waaruit blijkt dat Nederlandse scholen zich geen raad weten met het gebruik van mobieltjes binnen de school door de huidige jeugd, met alle gevolgen van dien. Als toelichting zegt Liesbeth Hop van MediaRakkers: 

“Smartphones blijken zelfs te worden ingezet als wapens tegen leeftijdsgenoten en onderwijzend personeel. Leerlingen blijken te vaak vrij spel te krijgen in het gebruik ervan. Dat blijkt ten koste te gaan van de veiligheidsituatie binnen de school, maar verstoort ook het educatieve proces van leerlingen. Scholen blijken nauwelijks tot geen afspraken te hebben gemaakt over het gebruik van mobieltjes binnen de school. Als er al afspraken zijn gemaakt dan zijn deze niet eenduidig en worden niet consequent door het schoolteam gehandhaafd.”

Volgens Hop wordt het hoog tijd dat scholen beleid ontwikkelen dat aansluit bij de huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest. Ook basisscholen moeten aan de bak omdat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een eerste mobiele telefoon gaan gebruiken blijft dalen.

Als klap op de vuurpijl maakte Mediasmarties, de online gids voor geschikte kindermedia, bekend dat het van 3 tot 10 september 2011 een eerste Kindermediaweek organiseert. Programmamanager Cathy Spierenburg legt in Spreekbuis uit dat ouders zich vaak niet de impact van kindermedia realiseren. “Een week lang bijzondere aandacht voor de impact van kindermedia en attentie voor de aantrekkelijke en goede kanten is dan ook noodzakelijk.”

Kinderen op internet stond vandaag centraal in mijn internetrubriek op Radio Noord-Holland, terug te luisteren via het radio-archief.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “De Ochtend: veilig surfen en hyven”

  1. Hoezo Facebook-moord? Says:

    […] De media-aandacht spitst zich wel degelijk toe op Facebook: zo waarschuwde een agent van de landelijke expertgroep DigiKids in het NOS Journaal dat ouders het surfgedrag van hun kinderen beter in de gaten moeten houden. Ook de vader van het slachtoffer spreekt zich hierover uit: “Kleine dingen kunnen via internet zomaar uit de hand lopen.” Inderdaad, via sociale media kunnen berichten zich snel verspreiden, uit hun context worden gerukt en tot groepsgewijze verontwaardiging leiden. Kinderen (maar ook volwassenen) willen die impact nog wel eens onderschatten. […]

Leave a Reply