Communicatiemodel

Communicatie is...

Hoe verhoudt communicatie zich tot beleid? Die vraag wordt beantwoord in het eenvoudige communicatiemodel dat ik toevallig aantrof in de vergaderzaal waar ik zelf binnenliep voor een overleg.

Geen idee wie dit model heeft achtergelaten. Het zal iemand zijn geweest die werkzaam is voor de gemeente Amsterdam, want het model was opgetekend in een ruimte van het stadsdeelkantoor in Slotervaart. Maar dat doet er ook niet toe. Het leuke van zo’n toevallige vondst is dat het je op nieuwe ideeën kan brengen.

Wat leren we van het model? Volgens het getekende assenstelsel kan communicatie zich op vier manieren verhouden tot het politieke beleid waarvoor het is bedoeld: communicatie over, voor, als en in beleid. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het politieke danwel maatschappelijke belang.

Wat opvalt: soms is communicatie dus blijkbaar de essentie van politiek beleid. Dat zou ik als pr-manager natuurlijk ook altijd graag zo zien. De vraag is natuurlijk hoe belangrijk communicatie werkelijk is voor overheden. Veel moet worden gecommuniceerd richting de burger, maar is de communicatie daarmee een doel op zich?

(Vergeef me deze spontane brainstorm. De foto riep het spontaan bij me op. Mocht je je evenwel geroepen voelen om mee te brainstormen: be my guest!)

Tags: , , ,

Leave a Reply