Bedreiging van politici

Politici zijn in 2010 vaker bedreigd met geweld of de dood dan het jaar ervoor. De reacties op dit nieuws van het Openbare Ministerie waren vorige week enorm lauw. Alsof het doodnormaal is dat Geert Wilders permanent beveiligd moet worden. Ook de oppositie-prominenten Cohen, Pechtold en Halsema worden vaak bedreigd. Eerder al werd bekend dat veel lokale bestuurders en raadsleden last hebben van agressie. Cijfers lijken ons koud te laten. Daarom is het des te verhelderender om de Zembla-uitzending ‘Bedreigde Bestuurders’ van begin maart nog eens terug te kijken: daarin krijgen al die bedreigde lokale politici een gezicht. Wat ook blijft hangen, is de pijnlijk confrontatie van minister Donner met de rampzalige cijfers van de speciaal ingestelde Vertrouwenslijn. “Weet u hoe vaak er gebeld is? Twaalf keer.

Zembla: “Dus die vertrouwenslijn, dat vond mevrouw Ter Horst vanuit Binnenlandse Zaken de belangrijkste maatregel.”
Donner: “En die functioneert.”
Zembla: “Maar in welke zin functioneert hij dan?”
Donner: “In die zin dat ik constateer dat daar meldingen langs binnenkomen.”
Zembla: “Die lijn bestaat anderhalf jaar. Weet u hoe vaak er is gebeld?”
Donner: “Ik heb het niet precies voor ogen.”
Zembla: “Twaalf keer.”
Donner: “…”
Zembla: “Dat was een belangrijke maatregel, die lijn.”
Donner: “Op dat moment was dat een reactie op een behoefte die er bestond en dat is de reden waarom mevrouw Ter Horst die maatregel genomen heeft.”
Zembla: “Hoeveel procent van de mensen weet dat de vertrouwenslijn er is?”
Donner: “Dat kan ik niet natrekken.”
Zembla: “24 procent.”
Donner: “We proberen er zo goed mogelijk bekendheid aan te geven.”
Zembla: “Dat lukt niet.”

Politici die deze hulplijn willen benaderen, kunnen terecht op DeVertrouwenslijn.nl. Zelf las ik erover in het januari-nummer van vakblad RaadsledenNieuws. In Amsterdam werd ik er verder op geattendeerd door Bureau Integriteit, die raadsledencursussen geeft. Toch kent driekwart van alle lokale politici de lijn niet. Of durft men simpelweg geen aangifte te doen? Het probleem is nog lang niet opgelost. Is het wachten op een nieuw incident dat het land schokt?

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “Bedreiging van politici”

  1. Jeroen Mirck Says:

    Dit stuk staat inmiddels ook op Joop.nl, met een uitgebreide felle discussie. Zelf heb ik daar deze aanvulling geplaatst als reactie:

    Door de aanslag op Pim Fortuyn niet te noemen (wetende dat men die er toch wel bij denkt), maak ik het punt dat we blijkbaar niets hebben geleerd van die tragische gebeurtenis. Sinsdsdien is het namelijk alleen maar erger geworden: Geert Wilders wordt permanent bewaakt, het aantal bedreigingen neemt toe, maar treft vooral ook de talloze lokale politici die normaal veelal uit beeld blijven.

    De verbreding van de bedreigingen is wat mij betreft het interessante punt, wellicht ingegeven door de steeds grotere laagdrempeligheid van internet. Zo bestond er acht jaar geleden nog geen Twitter, waar je vrijelijk kunt fulmineren tegen politici. Schelden doet minder pijn dan slaan, maar internet is geen vervangen van fysieke agressie tegen politici gebleken. Dat blijkt wel als je de brandbommen in Zembla ziet. De politiek ligt meer onder vuur dan ooit en er gebeurt niets. Vandaar dat ik me afvraag of de landelijke politiek wacht op een nieuw incident.

Leave a Reply