Twexit Femke Halsema

Femke Halsema op het station

GroenLinks-leider Femke Halsema verlaat per direct de politiek. “Een positieve reden” ligt daar volgens NU.nl aan ten grondslag. Jolande Sap volgt haar op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Halsema heeft haar vertrek toegelicht in een persconferentie. “Mijn werk zit erop.”

Uit de verklaring van Halsema:

“Als fractievoorzitter heb ik GroenLinks de afgelopen 8 jaar, vanaf 2002, mogen leiden in een rumoerige, maar ook historische politieke tijd. Sinds 2001 is ons land meegesleurd in grote internationale gebeurtenissen. Na de aanslag op de Twin Towers stuurde Nederland soldaten naar Irak en Afghanistan. Voor elke parlementariër, voorstander of zoals ik tegenstander, is dat een zware verantwoordelijkheid. Die draag je zelf en voel je diep van binnen. In mijn fractie waren dit ook altijd de moeilijkste en meest emotionele discussies.

In Nederland zijn er twee politieke moorden gepleegd. Dat leek onmogelijk in de kabbelende jaren negentig, toen ik als Kamerlid begon. Nederland is door deze dramatische gebeurtenissen veranderd. De tegenstellingen zijn scherper geworden, tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen, tussen politici.

Daarbij heeft de internationale economische crisis van de afgelopen twee jaar mensen onzekerder gemaakt. Veel ouders zijn bang dat hun kinderen het minder goed krijgen dan zijzelf. En terwijl ons geloof in vooruitgang hapert, wordt ondertussen populistisch flink gedaan over de laatste hype, het zoveelste incident.

Toen ik net aantrad als fractievoorzitter leende ik een uitspraak van de wetenschapper Karl Popper: ‘er is een plicht tot optimisme’. Tegen pessimisme heb ik me altijd verzet, tegen cynisme nog meer. Het antwoord op angst en somberte in onze samenleving mag geen beklemming en repressie zijn. Mijn antwoord was en is dat we juist nu onze vrijheid versterken en vieren.

‘Zoeken naar vrijheid’, was mijn leidraad in al die jaren van politieke en maatschappelijke turbulentie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat juist nu, terwijl de omstandigheden lastig zijn, mensen meer kansen krijgen, meer keuzevrijheid? En juist de mensen, die in de knel zitten. Daarbij hoort dat je het vrije woord verdedigt, ook èn vooral voor je politieke tegenstanders. Ik beschouw dat als een voorwaarde voor een vreedzame en open samenleving. Hoe onbeschaafd en oeverloos de woordenstroom soms ook is.

In de afgelopen jaren hebben mijn collega’s en ik een groot aantal voorstellen gedaan voor een moderne verzorgingsstaat, een sterke arbeidsmarkt en een echt duurzame economie. Ik kan niet ontkennen dat ik soms wat voor de troepen heb uitgelopen, en commentaar in mijn eigen partij en daarbuiten heb uitgelokt.

Maar ik stel vast dat onze strijd voor de emancipatie van outsiders op de arbeidsmarkt, en voor de komende generaties die niet mogen worden opgezadeld met onze milieuvervuiling en spilzucht, weerklank heeft gevonden. En ik stel vast dat nu, in 2010, GroenLinks een sterke, vrijzinnige en progressieve partij is.

GroenLinks is gebouwd op een traditie van oppositie en maatschappelijk activisme. Parlementaire politiek kan ook alleen sterk zijn als het verbonden is met de maatschappelijke onderstroom van verzet en protest. Maar de grotere tegenstellingen tussen mensen beschouw ik als één van de hoofdproblemen van onze tijd. Politieke polarisatie drijft mensen verder uiteen en verkleint onze gezamenlijke kracht om de grote sociale problemen het hoofd te bieden.”

Gezien het feit dat haar boekje ‘Zoeken naar vrijheid’ morgen in de winkels ligt, moge duidelijk zijn dat Halsema haar vertrek al enige tijd had gepland. De aankondiging dat ze aan haar laatste termijn begonnen was, had natuurlijk al een omineus karakter: daar sprak het vermoeden al uit dat ze de vier jaar niet ging volmaken. Dat ze nu stopt is haar goed recht. Wat wel ontbrak in de persconferentie was de ‘positieve reden’. Halsema verwacht geen kind, heeft nog geen nieuwe baan en stond aan de vooravond van nieuwe, belangrijke verkiezingen. Het werk mag er voor haar dan op zitten, voor GroenLinks zeer zeker nog niet.

Tags: , , ,

One Response to “Twexit Femke Halsema”

  1. Jeroen Mirck Says:

    Halsema’s opvolger Jolande Sap liet daags na de grote wisseltruc weten in Nieuwsuur dat zel vèrgaand wil samenwerken met D66 en PvdA. Van het verschijnsel fusie is ze “zeker niet vies”, maar een dergelijke combinatie vergt een langjarig proces, stelde ze desgevraagd. De mensen snakken volgens Sap naar “iets nieuws en een effectieve oppositie”. Vooralsnog gaat ze investeren in haar tot op heden “goede maar nog niet zo frequente” contacten met Alexander Pechtold van D66 en Job Cohen van de PvdA.

Leave a Reply