Marcouch-gate

De val van Ahmed Marcouch als politiek leider van de Amsterdamse PvdA-afdeling Nieuw-West, eind vorig jaar, is zorgvuldig voorbereid door het kamp van zijn tegenstrever Achmed Baâdoud, meldt de Volkskrant dit weekend. Nieuwe leden zouden zijn geronseld om Baâdoud te kiezen als lijsttrekker voor de lokale verkiezingen van 3 maart en op de avond waarop de lijsttrekker werd gekozen, zouden Marcouch-stemmers zijn geïntimideerd. Waarom krijg ik van dit verhaal een bittere smaak in de mond?

De Volkskrant laat ‘ingewijden in de Marokkaanse gemeenschap in Nieuw-West’ aan het woord, allemaal anoniem. Aanleiding is de presentatie later deze maand van de bevindingen van een PvdA-commissie onder leiding van de voormalige Amsterdamse PvdA-leider Walter Etty die onderzoek doet naar de ongeregeldheden rond de benoeming van Baâdoud. Een citaat van zo’n ingewijde:

“Ik zag jongens die niet politiek actief zijn, sterker nog, die politiek verafschuwen. Die zijn van de straat geplukt om te intimideren. Ze waren vijandig en zeiden dat ze Marcouch haten. Drie mensen hebben mij onder druk gezet om op Baâdoud te stemmen.”

Volgens de Volkskrant was er een lastercampagne opgezet tegen Marcouch. Jongeren zouden zijn opgehitst met het gerucht dat de stadsdeelvoorzitter van Slotervaart een homo is die heult met de autochtone Nederlanders en bovendien pro-Israël is. Ook werd er gedreigd een geluidsband openbaar te maken waaruit zou blijken dat Marcouch uit is op een ‘supermoslimstadsdeel’, maar die tape is nooit opgedoken. Zijn tegenstanders voerden Marcouch’ vermeende affaires met vrouwen aan om hem niet als lijsttrekker te willen.

De boosdoeners achter ‘Marcouch-gate’ zouden ‘ondernemers in de multiculturele evenementenindustrie, arbeidsreïntegratie en welzijn’ zijn, die zich door Marcouch gepasseerd voelen of door hem een subsidie zouden zijn misgelopen. De vermeende kwade genius Wim Veldhuis weigert te reageren in de krant. PvdA Nieuw-West zegt het in een online verklaring jammer te vinden dat Volkskrant-journalist Jaap Stam niet heeft willen wachten op de uitkomsten van Etty.

Waarom ik van deze hele affaire een bittere smaak in de mond krijg, is niet louter de leiderschapsrel zelf. Die kent namelijk louter verliezers: Marcouch had de beste papieren en staat buitenspel, Baâdoud heeft nu last van de publiciteit. Bitter is vooral het besef dat macht dit soort krachten oproept en dat alle partijen de media misbruiken voor hun eigen verhaal. Ook dit verhaal komt uit een bepaalde hoek, in dit geval die van Marcouch (al weigerde hij zelf formeel aan het artikel mee te werken).

Bitterder nog is de smaak die de Volkskrant me geeft: het dagblad heeft indertijd wekenlang smeuïg over de kwestie bericht, maar komt nu met een verongelijkt stuk dat het allemaal een lastercampagne was. Met dank aan de Volkskrant dus.

Tags: , , , , ,

4 Responses to “Marcouch-gate”

 1. Twitter Trackbacks Says:

  Tweets about this link: @politiekretweet: RT @JeroenMirck: [Blog] Marcouch-gate http://bit.ly/aeGYXw

 2. Jeroen Mirck Says:

  Zojuist binnengekomen:

  Persbericht

  Amsterdam, 23 juni 2010

  Grondig onderzoek Etty verwerpt aantijgingen Nieuw-West

  Het afdelingbestuur van de PvdA Nieuw-West heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport ‘Onweer in onze kiesvereniging’ van de hand van Walter Etty en Anne Graumans. Zij hebben op verzoek van de afdeling tussen 22 april en vandaag volstrekt onafhankelijk onderzocht hoe in Nieuw-West de kandidatenlijst tot stand is gekomen en of dat conform de regels is gegaan. Het onderzoek toont aan dat berichten over onregelmatigheden niet berusten op feiten. Wel laten de onderzoekers zien dat tal van processen beter en transparanter konden; dat had veel problemen voorkomen. De onderzoekers constateren ook dat alle verkozen vertegenwoordigers van de PvdA in Nieuw-West geheel legitiem en procedureel juist zijn gekozen.

  Het afdelingsbestuur, zelf ook geheel nieuw aangetreden op 22 april jl. is blij dat het grondige onderzoek bedoelde berichten gefundeerd naar de prullenbak verwijst. Juist omdat we als bestuur de belichaming zijn van een nieuwe start zullen we het rapport van Etty en Graumans open voorleggen aan de afdelingsvergadering van 30 juni a.s.

  We zullen de leden voorstellen om het rapport grondig te lezen en het vervolgens met grote dank aan de onbezoldigde onderzoekers voor kennisgeving aan te nemen. De onderzoekers doen twee aanbevelingen, namelijk om met kracht een eenheid te smeden uit onze uit drie onderdelen gefuseerde afdeling. Als bestuur zijn we daar sinds 22 april al stevig mee begonnen, samen met onze fractie en onze DB-leden.

  De tweede aanbeveling heeft landelijke implicaties, namelijk dat binnen de PvdA afdelingen een verplichte lijsttrekkersverkiezing (ledenraadpleging) wordt ingevoerd. Ook deze aanbeveling steunen we van harte, we zullen de afdeling mandaat vragen om landelijke invoering te bepleiten.

  De afgelopen periode is niet gemakkelijk geweest voor vele kaderleden van onze afdeling, zoals Achmed Baâdoud, de andere DB-leden en onze fractie. Maandenlang zijn zij soms zelfs persoonlijk geconfronteerd met verdachtmakingen die, zo constateren Etty en Graumans nu, iedere grond ontberen. In het belang van het onderzoek heeft ieder gezwegen. Dat deden zij ook toen afgelopen zaterdag een landelijk dagblad een special plaatste met op één persoon gerichte en nu onjuist gebleken anonieme aanvallen. Als afdelingsbestuur hechten we er aan onze grote waardering er voor uit te spreken dat onze kaderleden ook onder deze lastige omstandigheden in alle rust hun werk hebben voortgezet.

  Afdelingsbestuur Nieuw-West,
  Miep van Diggelen, voorzitter

 3. Jeroen Mirck Says:

  Het rapport-Etty schuift de zwarte Piet vooral naar landelijk PvdA-partijleider Lilianne Ploumen. Die zou vorig jaar de hand proberen te lichten met reglementen teneinde de favoriete kandidaat van haarzelf, Ahmed Marcouch, tot enige lijsttrekkerkandidaat in Amsterdam Nieuw-West benoemd te krijgen, schrijft Trouw.

  Iets minder hard klinkt de kritiek in Het Parool, dat haar optreden ‘onnodig verwarrend’ noemt. Ploumen erkende vanmorgen tegenover die krant dat haar interventie niet gelukkig was. “Niks doen was geen optie. Maar ik had beter een collega-bestuurslid kunnen sturen.”

 4. Jeroen Mirck Says:

  Eigenlijk ongelooflijk dat het bij de PvdA nog altijd niet zo is dat de leden hun eigen lijsttrekker voor de Amsterdamse deelraden kiezen, maar daar gaat dankzij het onderzoek van Etty nu dan eindelijk iets in veranderen, aldus de Volkskrant vandaag:

  “De PvdA in Amsterdam wil dat de leden van de partij in de deelraden voortaan hun lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks kiezen. Ook moeten de regels voor de kandidaatstelling veranderen. Dat stelt de partij donderdag naar aanleiding van een onderzoek naar de gang van zaken rond de lijsttrekkersprocedure in stadsdeel Nieuw-West.”

Leave a Reply