De Joop leeft!

Fascinerend, al die aandacht voor iets dat er nog niet is. Vanaf het moment dat ik aankondigde naar de VARA te gaan om mee te gaan werken aan opiniesite De Joop, raken weblogs niet uitgeschreven over dit project. Ook de ‘oude’ media hebben het onderwerp opgepikt: eerder al Dagblad De Pers (“Mag dat wel van publiek geld?”), gisteren ook journalistenvakblad Villamedia Magazine. Journalist Bart Ebisch dacht vermoedelijk dat ik een of andere Joegoslaaf ben, dus lees even over mijn verhaspelde naam heen. Hierboven het stuk uit Villamedia, onder de bijdrage in De Pers. De Joop leeft!

Tags: , , , , , ,

26 Responses to “De Joop leeft!”

 1. Het Zoet & Het Zuur » Van Jole = gek Says:

  […] “Van Jole laat zich niet gek maken”, staat er op JeroenMirck.nl. Van Jole is natuurlijk al gek. Knetter gek. Rijp voor het gesticht. […]

 2. Jabir Says:

  Ik wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om ons nieuwe logo met je te communiceren. Is het geen schatje?

 3. Jos Visser Says:

  Ummm… Over het monster van Loch Ness wordt ook een hoop gepraat, maar die leeft nog steeds niet.

  Waar ik me overigens suf aan erger is het gedraai van DeJoop omtrent de financiering. Ik denk dat critici een punt hebben als ze zeggen dat het raar is dat DeJoop wordt gefinancierd door een instelling die (naar mijn beste weten) het overgrote deel van zijn middelen verkrijgt met de complimenten van de Nederlandse Belastingbetaler. Het antwoord van DeJoop dat de financiering geschiedt op basis van de winst van de Vara Gids of andere eigen middelen overtuigt natuurlijk niet. Als die middelen namelijk zouden worden aangewend voor het maken van radio- en televisieprogramma’s dan zou er minder belastinggeld naar de Vara hoeven en dan heeft de overheid weer meer geld voor zorg, scholen en andere Goede Doelen.

  Als de Vara er nu zo ontzettend van overtuigd is dat DeJoop een hartstikke goed idee is laten ze dan de ballen hebben om het standpunt te verdedigen dat dit uit de algemene middelen welke via de Vara worden aangewend in het algemeen belang dient te worden bekostigd. Dan kunnen we daar eens een goed debat over hebben. Dat geneuzel over de eigen middelen is een laf “debaters” argument dat duidelijk bedoeld is om een echt gesprek hierover uit de weg te gaan.

 4. Jeroen Mirck Says:

  @Jabir: Leuk logo. Een beetje Hyves-achtig. ;)

  @Jos: Wij draaien niet, dat doen al die mensen die zonder enige kennis van zaken een mening ventileren over geldstromen binnen de Publieke Omroep. Als iets niet uit belastinggeld wordt gefinancierd, wordt iets niet uit belastinggeld gefinancierd. Zo simpel is het. En natuurlijk vindt de Vara het een goed idee, anders waren ze er niet aan begonnen. Wacht nou maar gewoon tot De Joop er is, dan is er volop ruimte voor debat. Zeker op De Joop zelf.

 5. Jos Visser Says:

  Als iemand zonder verstand van zaken een mening ventileert over geldstromen binnen de Publieke Omroep dan draaien ze niet, dan verkondigen ze eventueel onjuistheden, en die verdienen best een gericht antwoord.

  En als iets wel uit belastinggeld wordt gefinancierd, dan wordt iets wel uit belastinggeld gefinancierd. Een cirkelredenering is nooit een onderbouwing voor welk standpunt dan ook. Zo simpel is het. :-)

  Ik zeg alleen maar: Als je critici ontloopt blijven ze achter je aan lopen en loop je het risico je geloofwaardigheid te verliezen. Ik zit echt te hopen op een intelligent debat waarbij standpunten met argumenten worden onderbouwd. En dat mag wat mij betreft best beginnen in de aanloopfase van DeJoop.

  P.S. Ik vond je antwoord wel wat denigrerend, en dat terwijl ik zo mijn best doe om aardig te zijn.

 6. Jabir Says:

  @jeroen jullie ‘draaien’ wel, want eerst werd deze nevenactiviteit van het algemene budget gedaan en toen er stemmen opgingen dat zoiets eigenlijk schandalig is, werd het ineens uit een ander potje gehaald. Normale Nederlanders noemen dat ‘frauduleus handelen’. Hoe zou Vera het noemen? Hoeveel financiële Vera Keur lijken gaan er nog uit de kast komen?

  Overigens denk ik niet dat het handig van je is om er bij voorbaat al vanuit te gaan dat je discussies voert met mensen die geen verstand van geldstromen zouden hebben, want waar we nu nog geen zicht op hebben WOBBEN we heus wel bij elkaar. Het ligt politiek ook gevoeliger dan je blijkbaar doorhebt en op termijn betekent het dat je weer moet stoppen met je ambtenarenbaantje bij de joop.

  De Joop is broodroof, concurrentievervalsing en als VARA nevenactiviteit niet van tevoren gemeld. Pas sinds kort wordt het ineens van een ander potje gedaan omdat het Vera duidelijk werd dat het hier een nevenactiviteit betreft en geen ‘bijtaak’.

  Bovendien is de behoefte aan jeroen mirck en francisco van jole op het internet nogal miniscuul. De doelgroep die jullie proberen te bereiken kan jullie niet luchten of zien en het zal zeker een escalerende werking hebben. Jullie zullen gaan veroorzaken wat je claimt te bestrijden. Als initiatief heeft het daarom ongezien geen meerwaarde.

 7. Jos Visser Says:

  @Jabir: Ik denk dat DeJoop wel meerwaarde heeft, en wel om twee redenen:

  1) Het linksige deel der samenleving roept nu al jaren moord en brand om het verschijnsel GeenStijl en daar waar zij voor staan. Daarbij wordt regelmatig verzucht dat er een “linkse GeenStijl” zou moeten komen. Het wordt natuurlijk toch wel eens tijd dat dit contingent van progressieve krachten die handschoen eens oppakt en dit serieus van de grond gaat tillen. Het is wel wat jammer, en wellicht ook wat tekenend, dat dit moet gebeuren door een semi-staatsinstelling. Het was veel overtuigender geweest als er sprake geweest zou zijn van een privé-initiatief.

  2) Ik denk dat er “great comedy potential” zit in DeJoop. Ik kan er nog niet precies mijn vinger op leggen maar het komt mij voor dat we nog heel wat gaan lachen als die site eenmaal online is. Ik ben in ieder geval vast van plan om DeJoop nauwlettend te gaan volgen.

 8. Jabir Says:

  1) Dat privé initiatief is er. Het heet DeJaap. Dat Jeroen Mirck blogs kwalificeert dat het een lieve lust is, betekent niet dat er niet allang initiatieven in die richting zijn. Bizar en arrogant overigens om te denken dat je zo’n blog op een ‘top down’ manier waar kan maken. Want dat werkt ‘bottom up’. Blijkbaar is die doelgroep van geenstijl haters niet in staat om een alternatief te formuleren. Zwaktebod om zoiets dan institutioneel op te lossen en op termijn zonde van het ledengeld. Dus wat we hier hebben is twee arrogante flapdrollen met een enorme track record aan failures, die een verschil gaan maken in blogosphere? Ik zie het er niet van komen.

  2) De Vara doet er beter aan om voor televisieprogramma’s te zorgen met ‘great comedy potential’ dan te proberen een machtspositie te krijgen in een medium waar het niet over gaat en dat geen deel uitmaakt van hun doelstellingen.

 9. Tjedde Says:

  Behalve dat ik van mening ben dat we omroepverenigingen sowieso moeten opheffen, denk ik wel dat zolang zij bestaan gewoon het recht hebben om de doelgroep die zij menen te vertegenwoordigen op alle mogelijk manieren binnen de kaders van de Publieke Omroep (PO) te bereiken.

  Of dit nu is via televisie, internet of radio, zolang de wetgever toestaat dat dit gebeurd, moet een omroep als de Vara die kunnen doen. Als wij (burgers) dit niet willen dan is er de democratische weg via de politiek om daar te lobbyen om de omroepverenigingen uit het publieke bestel te trappen en door te gaan als PO zonder omroepverenigingen naar model van Engeland of Duitsland (wat mijn voorkeur zou hebben).

  Maar evenzogoed hebben andere mensen het recht om ook een initiatief op te starten om, zoals zij zelf beweren, een soort van tegenwicht tegen dit initiatief van de Vara te dienen. Ik denk dat alles te maken heeft met en soort van jaloezie (in dit geval) gezien de mensen en de reacties van de mensen die achter de Jaap zitten. Zowel de Joop als de Jaap hebben nog niets laten zien en lijkt het er alleen maar op dat beide partijen er behagen in scheppen elkaar de kast op te jagen. Ik ben daar na de middelbare school mee gestopt, maar blijkbaar als je hebt doorgeleerd (zoals de mensen achter beide initiatieven zeggen), blijf je daar tot in lengte van dagen mee doorgaan, tot dat de wederzijdse jaloezie in verbittering overslaat (wat nu al aan het gebeuren is).

  Of zoals een groot mens uit de geschiedenis ooit eens sprak na een hevig debat:

  “Ik ga maar eens een goed boek lezen”.

  En dat zouden meer mensen moeten doen.

 10. Jabir Says:

  @Tjedde: als je de multimediawet die dit jaar werd aangenomen goed bekijkt, zie je dat de inzet van internet gerelateerd moet zijn aan programma’s. Programma’s zijn nog steeds radio- en televisieprogramma’s, dat zijn dus geen websites. Die websites zijn er om programma’s extra kracht bij te zetten en anders zijn het (krachtens de multimediawet) nevenactiviteiten, die overigens niet hetzelfde zijn als ‘bijtaken’ (die in de nieuwe wet even belangrijk geworden zijn als hoofdtaken). Vera Keur erkende dit punt natuurlijk impliciet, door het vlug allemaal uit een ander potje te gaan betalen. Het is inderdaad geen bijtaak Vera, maar als nevenactiviteit had het van tevoren gemeld moeten worden. Volgens mij is dat nog steeds frauduleus handelen.

  Dat je daarmee moet gaan lobbyen ben ik overigens compleet met je eens. DeJoop is wat dat betreft de eerste steen des aanstoots. Ik denk dat als we de multimediawet strikt gaan nemen, in plaats van de ernstig opgerekte interpretatie die Vera Keur daar blijkbaar van heeft, dat je in wezen al een ideale sterfhuisconstructie voor de publieke omroep hebt. Nieuwe ronde nieuwe kansen.

 11. Tjedde Says:

  De mediawet laat ruimte voor omroepen om zelf de volgorde voor de relatie tussen radio en televisieprogramma’s en internet te bepalen.

  Ik heb geen oordeel over de tegengeluiden, maar als je voor alles wat een door de overheid gesubsidieerd orgaan begint een tegengeluid moet laten horen, dan ben je nog wel even bezig.

  Wat mij in deze controverse nogal tegen de borst stuit is dat personen, die van de mogelijkheden die ze krijgen gebruikmaken, daarop worden aangesproken terwijl ik de indruk krijg dat mensen die deze mensen aanspreken zelf ook niet geweigerd zouden hebben als hun dezelfde mogelijkheid zou worden geboden.

  Overigens iets beginnen als tegengeluid uit een soort van aversie is gedoemd te mislukken.

 12. Rob Says:

  Het is eigenaardig dat er zo veel oordelen over De Joop zijn, terwijl er nog geen letter op het virtuele papier staat. Meest gehoord: ‘politiek correct’. Ik spreek nog geen oordeel uit over de inhoud van De Joop. Ik wil hier wel even gezegd hebben dat wie dat wel doet, net zo dom is als de moslimfundi’s die ooit het boek van Rushdie verbrandden dat ze niet gelezen hadden.

  Gefeliciteerd hoor makkers. Schaart u zich in de rijen domme schapen die zich gaarne door anderen laat vertellen hoe te oordelen.

 13. Jabir Says:

  @Tjedde: jij schreef: “De mediawet laat ruimte voor omroepen om zelf de volgorde voor de relatie tussen radio en televisieprogramma’s en internet te bepalen.”

  Nee, dat is dus niet zo. Wel is het zo dat de Vara dat ten onrechte in die wet probeert te lezen. De term ‘programma’ is nauwgezet gedefinieerd en websites vallen daar niet onder. Als je de wet erbij pakt, zie je dat het nog steeds die programma’s en niet websites zijn die centraal staan. Proberen die werkelijkheid op te rekken is niet volgens de geest en letter van die wet. Eerder wishful thinking van de Vara.

 14. Jabir Says:

  @Rob: die oordelen betreffen het bestaansrecht, niet de inhoud. Die komt vanzelf ook wel aan bod. Overigens is het bestaansrecht van een publicatie betwisten niet hetzelfde als iemand doodwensen.

 15. Rob Says:

  Er valt onder meer op Pluspost te lezen:

  DeJoop.nl, de politiek correcte GS-kloon die binnenkort online moet komen

  http://www.pluspost.nl/vpro-en-vara-vertillen-zich-aan-verkrampte-anti-blogs/17750

  Dat zijn twee oordelen (“politiek correct” en “GS-kloon”) over de inhoud van een nog niet bestaand weblog. En dat is gewoon verschrikkelijk dom. Buiten het feit dat je elk weblog wel een GS-kloon kunt noemen.

 16. Jabir Says:

  @Rob: het zijn oordelen die Van Jole en Mirck regelmatig over zichzelf geveld hebben. Niemand die ze verder vroeg zich op zo’n manier te positioneren.

 17. Jeroen Mirck Says:

  Mijn reactie was niet onvriendelijk bedoeld, Jos. Het is hooguit vermoeiend om mensen als Jabir te moeten overtuigen van feiten die volgens hen geen feiten zijn. Dat De Joop uit eigen middelen gefinancierd zou gaan worden, is altijd de opzet geweest. De Vara heeft nooit anders beweerd. Dat Geenstijl en Bert Brussen zonder enig telefoontje naar de Vara aanvankelijk het tegendeel hebben beweerd, en dat dat door anderen klakkeloos over is genomen, is voor mensen als Jabir blijkbaar reden om te denken dat wij draaien. De bloggers hadden gewoon wederhoor moeten plegen, zoals Dagblad De Pers wel gewoon netjes heeft gedaan.

  Of daarbij evengoed sprake is van ongeoorloofde nevenactiviteiten, laat ik graag ter beoordeling over aan het Commissariaat voor de Media. Wat ieder ander daarover roept, is pure speculatie. Datzelfde geldt voor de inhoud van De Joop: iedereen weet blijkbaar al wat wij gaan doen, zonder ook maar iets gezien te hebben. Ook de claim “linkse Geenstijl-tegenhanger” is niet van ons, maar van anderen. Die uitspraak aan ons toeschrijven is moedwillige misleiding. Om Jabir te parafraseren: niemand heeft ons onszelf ooit op zo’n manier horen positioneren.

 18. Mike's Webs Says:

  Ik ben benieuwd naar de Joop en naar de Jaap en welke andere sites ons nog te wachten staan. Eerst maar eens lanceren, dan praten we weer (hopelijk inhoudelijk) verder.

 19. Bert Brussen Says:

  Eigen middelen? Je bedoelt dat Francisco en Vera Keur het uit hun eigen zak betalen?

 20. Jaap Stalenburg Says:

  Er is niks mis met een linkse tegenhanger van Geen Stijl, of die nou De Joop moet heten of niet. Ik denk dat je dat dan moet laten draaien op talentvolle jongeren en niet op een internetfossiel met midlife-crisis en een weinig succesvolle jobhopper. That’s all. En ik denk dat het juridisch gezien een ongeoorloofde nevenactiviteit is.

 21. Willem Says:

  @Mike’s Webs: Binnenkort meer over ‘De Willem’, een blog door en voor mensen met linkse én rechtse standpunten.

 22. Jeroen Mirck Says:

  @Rob: Goed punt over dat ‘GS-kloon’, waarover je inmiddels ook een blogpost hebt geschreven. Ik heb Pluspost er maar even op gewezen dat De Joop zichzelf helemaal niet positioneert als een “linkse Geenstijl-kloon”. Dat soort bewoordingen zijn afkomstig van – u raadt het al – Geenstijl zelf. Alles in dit universum heeft volgens Geenstijl te maken met Geenstijl. Natuurlijk zijn ze succesvol, maar er zijn ook weblogs die succesvol werden zonder ook maar enigszins op Geenstijl te lijken. Het zou overigens heel mooi zijn als ook journalisten zouden stoppen met alle weblogs vergelijken met Geenstijl. Dan snapt het publiek ook dat het referentiekader breder is dan die ene site.

 23. JeroenMirck.nl » Knipselkrant Says:

  […] Na De Pers en Villamedia schrijft vandaag ook de Volkskrant over De Joop. Zonder ons gesproken te hebben, want we hebben besloten pas weer interviews te geven als de opiniesite live gaat. Dus dook journalist Paul Onkenhout in de knipselmap en citeert hij een blogbericht dat ik dertig dagen geleden schreef. Dertig dagen. En ook hij schreef mijn naam verkeerd. […]

 24. JeroenMirck.nl » What’s my name? Says:

  […] Vlak na elkaar dook mijn naam op in twee artikelen over De Joop, eerst in VillaMedia, vervolgens in de Volkskrant. Beide journalisten spelden mijn naam verkeerd: Bart Ebisch noemde mij Jeroen Mirc, Paul Onkenhout schreef mijn naam op als Jeroen Minck. De Volkskrant heeft die fout inmiddels in de krant van gisteren rechtgezet, VillaMedia doet dat in haar eerstvolgende editie. […]

 25. JeroenMirck.nl » Terugblik op het blogjaar 2009 Says:

  […] Het blogjaar 2009 op JeroenMirck.nl zit er bijna op. Het eerste volledige jaar, want vorig jaar was nog een ‘gebroken’ blogjaar, dat aanvankelijk begon op Nieuwe Media Weblog. Ten opzichte van 2008 hebben de bezoekersaantallen een enorme sprong gemaakt. Dat is voor een groot deel te danken aan mijn overstap naar de VARA om daar Joop.nl op te zetten, wat veel discussie opriep. Met name de weblogs Geenstijl, BBrussen.nl en HP/De Tijd maakten zich daar erg druk over. Ook mijn nieuwe rol als juryvoorzitter van de Dutch Bloggies trok veel aandacht op allerlei sites, van Dutch Cowboys tot Haags Allerlei. Deze interesse is ook terug te zien in het jaaroverzicht van mijn blogberichten die het meest gelezen zijn en de meeste reacties opriepen. Alle lezers, reaguurders en zij die naar mij linkten: hartelijk dank voor de aandacht en een blogrijk 2010 toegewenst! Zo, en nu de ranglijsten… […]

 26. Joaquin Cosper Says:

  Wow, this is a naughty post about dominant ladies!

  [Reactie van de webmaster: Dat vinden wij ook, Joaquin!]

Leave a Reply