Politiek debat binnen D66 Amsterdam

Politiek debatleider, ik was het nog niet eerder. Tot zondag. Toen leidde ik het tweede lijsttrekkersdebat van D66 Amsterdam. Spannend, kan ik je zeggen. Maar ook heel erg leuk om te doen. Zittend fractieleider Ivar Manuel is in een spannende tweestrijd verwikkeld met voormalig afdelingsvoorzitter Ageeth Telleman. Twee sterke kandidaten die allebei serieuze winstkansen hebben. Een week eerder vond het eerste debat plaats in de binnenstedelijke D66-stamkroeg P96, ditmaal was het westelijke Podium Mozaïek het strijdtoneel. En ik was de scheidsrechter.

Bij D66 worden lijsttrekkers direct door de leden gekozen. Dat geldt dus ook voor de lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam valt er veel te kiezen, met zeven stadsdelen. De belangrijkste verkiezing is evenwel voor het lijsttrekkerschap van D66 Centrale Stad. Deze strijd tussen Manuel en Telleman wordt begeleid door in totaal vier debatten, waarvan de laatste plaatsvindt tijdens de ALV op 17 september, waar ook de winnaar wordt gekozen.

Koeien
De westelijke stadsdelen hebben een heel eigen rol in de stad, dus kwam tijdens het tweede debat, georganiseerd door de D66-afdelingen West en Nieuw-West, de tegenstelling tussen de stadsdelen en de centrale stad duidelijk naar voren. Daar draaide de thematiek ‘Bruggen & Grenzen’ ook om. Toch manoeuvreerden Manuel en Telleman handig door deze gevoelige materie heen. Relatieve autonomie voor de stadsdelen, zo stelde Manuel diplomatiek. Hij herhaalde ook zijn ‘groene’ claim dat je overal in Amsterdam binnen een kwartier fietsen een koe in de ogen moet kunnen kijken. Voor West geen bijzonderheid, maar voor bewoners van de binnenstad natuurlijk wel.

Telleman benadrukte wederom dat het tijd was voor vernieuwing. Daarmee zei ze natuurlijk impliciet iets over haar tegenstrever, maar die kreeg ook alle lof voor het beleid van de afgelopen vier jaar – meer lof dan in het vorige debat. Wellicht had Tellemans campagneleider (ook aanwezig in West) haar erop gewezen dat ze in P96 een te harde toon aansloeg.

Manuel brak een lans voor de vrijheid van Amsterdammers. “D66 verzet zich tegen de gedachte dat veiligheid absoluut te garanderen is”, zo verwoordt hij het daags na het debat in een persbericht. “De sociaal-liberalen vinden vrijheid en vrijheidsbeleving net zo waardevol als veiligheid en het gevoel van veiligheid. Voor veiligheid is een indicator, maar voor vrijheid echter niet.” Manuel diende in de gemeenteraad een voorstel in om een monitor te ontwikkelen die vrijheid meet. Een voorstel dat volgens hem veel weerklank vindt in de gemeenteraad.

Allochtonen
Debatteren is een kunst. Beide kandidaten maakten geen grote fouten, al bleven sommige antwoorden wat wollig. Zo was Telleman veel minder concreet in haar voorbereide presentatie over het centrale thema ‘Bruggen & Grenzen’ dan Manuel, die lustig strooide met stadsdeel-voorbeelden. Manuel op zijn beurt antwoordde te omzichtig op een vraag van D66-lid en Amerika-kenner Frans Verhagen over de ‘werkelijke kwestie die grenzen opwerpt’: de tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen. Manuel stak een lang betoog af over expats, terwijl Telleman het direct over de ‘gewone’ allochtoon ging hebben. “Ook zij hebben recht op goed onderwijs.”

De enige echte uitglijder maakte Manuel: aan het eind van het debat suggereerde hij dat hij als zittend raadslid vanwege zijn spreekrecht in de gemeenteraad tot maart veel meer voor D66 kan betekenen dan Telleman, die niet in de raad zit. Telleman riposteerde die opmerking met: “Dus we moeten allemaal wachten tot jij eindelijk een keer opstapt?”

De verkiezingsstrijd is zeer zeker nog niet gelopen. Manuel en Telleman voeren nog twee debatten in september, waarna de leden een winnaar aanwijzen. Over winst gesproken: het debat in Podium Mozaïek was goede reclame voor de twee westelijke stadsdelen, waarvan zeker Nieuw-West zich wel eens achtergesteld voelt. Het goedbezochte evenement was een prima visitekaartjes, zeker ook voor de lokale lijsttrekkers die zich tussendoor even mochten presenteren. Dat was ook het deel waar ik wat vrijer kon opereren. Met een kookwekker probeerde ik de kandidaten in het gareel te houden. Manuel en Telleman kregen meer ruimte. De spanning voor hen (en mij) zat in de vragen uit de zaal. Dat vereist veel concentratie.

Het was een interessant debat. Hand in eigen boezem: hier en daar had ik wat eerder mogen interrumperen. Na afloop hoorde ik van veel aanwezigen dat zij niettemin een redelijk beeld van beide kandidaten hadden gekregen. En daar gaat het uiteindelijk om. Een duidelijke winnaar tekent zich echter nog niet af. Dat weten we pas na het vierde debat. Ik ben erbij. Politieke debatten zijn leuk, zeker als je er zelf middenin staat.


Ronald Mauer presenteert zich als kandidaat-lijsttrekker voor Nieuw-West. (Foto’s van het debat: Willem van Ham)

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Politiek debat binnen D66 Amsterdam”

  1. JeroenMirck.nl » Lang leve de democratie! Says:

    […] Donderdagnacht koos D66 Amsterdam zijn lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Waar dit bij veel andere partijen nog steeds een benoeming is in de achterkamertjes van het partijbestuur, laten de Democraten ‘66 het oordeel over aan de eigen leden. Na een spannend debat met veel publiek werd winnares Ageeth Telleman gelauwerd in Felix Meritis. […]

  2. JeroenMirck.nl » Politiek is hard Says:

    […] Ageeth Telleman heeft zojuist bekendgemaakt dat ze terugtreedt als fractievoorzitter van de hoofdstedelijke D66-afdeling. Ze zegt te hebben “gestreden voor een andere bestuurscultuur in Amsterdam”. Daarbij hoort dat ze “verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat het proces van collegevorming voor D66 niet goed is verlopen.” Zowel tijdens de campagne als de daarop volgende coalitiebesprekingen stonden PvdA en D66 vaak lijnrecht tegenover elkaar. […]

Leave a Reply