Bloggende journalisten zijn transparanter

Twee jaar geleden schreef ik op De Nieuwe Reporter een stuk onder de uitdagende titel ‘Journalisten moeten bloggen of ze verliezen hun baan‘. Het leverde een pittige discussie op over bloggende journalisten. Laat dat nou net het thema zijn van een serie interviews op het weblog van media-onderzoeker Alexander Pleijter. “Jeroen Mirck is de ideale kandidaat om deze serie over bloggende journalisten af te sluiten”, schrijft hij. Ik voel me vereerd. Hieronder mijn antwoorden op zijn vragen, voorzien van wat extra commentaar.

Vind je nog steeds dat elke journalist moet bloggen?
“Wat mij betreft wel. Laat ik mijn stoere woorden van twee jaar geleden meteen maar even nuanceren: het gaat me natuurlijk om de journalisten die actief bezig zijn met nieuwsgaring en trendspotting. Daarvoor zijn blogs ideale klankborden: je bewaart en ordent de onderwerpen die je tegenkomt, peilt de feedback en kunt van daaruit verder bouwen aan spraakmakende en toonzettende artikelen. Ook microblog Twitter kan op dat vlak een wezenlijke rol spelen voor journalisten.”

Wat is de belangrijkste reden dat journalisten moeten bloggen?
“Contact houden met niet-journalisten die over specialistische onderwerpen vaak meer parate kennis hebben dan de journalist zelf. Wie blogs niet gebruikt, loopt het risico om vanuit een ivoren toren thema’s uit te werken die in werkelijkheid niet of nauwelijks leven in de samenleving waarvoor die thema’s bedoeld zijn. Daarbij komt dat bloggen een vrijere vorm is dan vaste journalistieke formats, waardoor het je creativiteit bevordert en een veelzijdiger journalist van je maakt. Dat is persoonlijke ontwikkeling, ook niet onbelangrijk.”

Wat zijn in jouw visie voorbeelden van goede blogs van journalisten en waarom?
“Bloggende journalisten die me inspireren zijn Jeff Jarvis en Wired-hoofdredacteur Chris Anderson, die internationale trendsetters zijn op dit vlak. In eigen land volg ik de blogs van mensen als Bart Brouwers (hoofdredacteur van Sp!ts), Francisco van Jole, Marie-José Klaver (NRC), Jaap Stronks en Emerce-collega Erwin Boogert. Al bloggend verfijnen en toetsen zij wat ze schrijven, of leggen zij zelfs – zoals met name Brouwers dat doet – verantwoording af voor de keuzes die ze maken. Dat is de nieuwe transparantie in de hedendaagse journalistiek.”

In je artikel op De Nieuwe Reporter zeg je dat discussie een belangrijke reden is om te bloggen. Maar op veel blogs van journalisten, met name krantenjournalisten, zie je weinig reacties van lezers. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
“Veel journalisten moeten nog wennen aan het medium. Interactie op weblogs komt alleen echt tot stand als je zodanig schrijft dat er ruimte is voor discussie. Traditionele journalistieke artikelen zijn vaak niet op die manier geschreven. Bloggen is anders. Het zijn vaak een soort columns, maar met een andere dynamiek: niet een week later reacties in briefvorm, maar direct onder je eigen schrijfsel. Daarbij verschuift de macht van het geschreven woord, het publiek krijgt ook een stem die er toe doet. (Hierover had ik in 2007 al een interessante discussie op Radio 1 met Volkskrant-journalist Bert Wagendorp.) Dat is soms lastig, betekent dat je soms heel onvriendelijke reacties onder je eigen blogposting moet laten staan. Maar het is wel open en eerlijk.”

Dit interview verscheen oorspronkelijk op Pleijterblog.

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “Bloggende journalisten zijn transparanter”

  1. Jeroen Mirck Says:

    Alexander Pleijter heeft zijn serie afgesloten met een analyse van wat al die bloggende journalisten te zeggen hadden. Handig om de linkjes naar alle interviews bijeen aan te treffen.

Leave a Reply