Co-creatie met lezers, lukt dat?

Afgelopen week liet ik de lezers meeschrijven aan mijn redactionele commentaar van de papieren Emerce. Een experiment in co-creatie dus, waarbij ik me als journalist kwetsbaar opstelde. Immers: mocht het project mislukken, dan was ik evengoed genoodzaakt om de onbruikbare input te verwerken in mijn commentaar. Niets is immers funester voor co-creatie dan het negeren van de uitkomst. Daarmee zeg je als opdrachtgever in feite “Fuck you” tegen je klanten.

Geen “Fuck you” dus. Nee, ik wil de bijna zestig reageerders juist hartelijk danken voor hun inbreng. Sommigen van hen waren kritisch genoeg om me erop te wijzen dat ik het proces onvoldoende had geregisseerd. Daar waar men aanvankelijk aan de slag ging met het afmaken van elkaars bijdragen aan mijn openingszinnen (in een reactie die de lengte had van een bericht op Twitter, waar ik de discussie had aangekondigd), werden de reacties al snel langer en langer. Sommige mensen produceerden zelfs meer woorden dan ik in totaal kwijt kan in een Emerce-commentaar.

Antoinette Hoes vroeg me achterdochtig: “Ga je alle comments publiceren en dan aan je lezers vragen wat nou eigenlijk de pointe van het stuk was?” Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Gijsbregt Brouwer concludeerde dat ik bewees “dat een goede journalist nog geen goede cocreator is.” Laat ik ook Jaap den Dulk citeren, die in een blogreactie haarfijn uitlegt wat er mis ging:

“Creatie heeft een kop, een romp en een staart. Drie stappen die procesmatig van elkaar verschillen. Goed probleem benoemen, dan lekker breed en diep denken, en in de laatste stap keuzes maken, snijden en verchromen. De meeste creators hier snappen voor zichzelf wel hoe dat werkt. Maar niemand weet van elkaar in welke fase we als creatie groep zitten. Dat blijkt wel uit de ver uitwaaierende replies.”

Helemaal waar. Ik had meer de regie moeten houden. Of zoals de allereerste reactie (van Karlijn van den Berg) luidde: “Bij openheid en creativiteit moet je niet vergeten te regisseren. Een duidelijke opdracht en een goeie leider is onmisbaar.” Dennis Hoogervorst verbaasde zich erover dat de gesloten vraag die ik stelde tot zoveel niet-relevante antwoorden leidde. “Wat zijn we aan het co-creëren? Een assortiment van meningen waar [Jeroen Mirck] naar eigen goeddunken mee kan doen wat ie wil voor een soort van samenvatting?”

Vincent Everts ziet co-creatief schrijven als een proces dat uit vier fasen kan bestaan, “van makkelijk en vrijblijvend tot geïntegreerd.” In een reactie op mijn blog stelt hij dat ik niet verder ben gekomen dat de eerste fase:

“Ik heb zelf veel van een kleine Twitter-crowd gebruik mogen maken. Elke week moet ik wel een column schrijven voor een radio of andere publicatie, of heb ik een video-interview waarbij ik een selectie moet maken en een thema moet kiezen.

Stap 1: Ik vraag om ideeën voor een story, ervaringen met gadgets, links naar artikelen, informatie en specs + opinies etc. Werkt als een trein door de flinke hoeveelheid mensen.

Stap 2: Vervolgens start ik een Google Docs-document en laat mensen zien wat ik aan het schrijven ben en vraag continu om feedback. Hier reageert een veel kleinere groep op maar met veel meer detail.

Stap 3: Dan vragen een aantal mensen of ze mogen meeschrijven en geef ze toesteming of ik vraag een paar mensen om wat bij te dragen.

Stap 4: Uiteindelijk gaan drie mensen mijn spelling verbeteren. Hoera!”

Deze reacties overziend zou je de indruk kunnen krijgen dat mijn experiment behoorlijk is geflopt. Toch kan ik wel degelijk concreet aan de slag met de input die ik heb vergaard. Niet alles, maar dat wist ik van tevoren. Of zoals Bas van de Haterd het uitdrukt: “Er zijn doorgaans altijd teveel meningen die gewoonweg niet allemaal kunnen worden verwerkt. Deels vanwege tijd, budget of soms omdat ze gewoon haaks op elkaar staan. Dus co-creatie ja, maar een volledige democratie moet het niet worden.”

(Om nog maar te zwijgen over de aperte onzin die een publiek debat ook kan opleveren. Zo kreeg ik vier keer de Geenstijl-hoax Wim Heitinga op bezoek, evenals zijn speelkameraadje Sytze Vliegen: “Ik ben voor alles wat met ‘co’ begint. Ik wens je eveneens veel geluk, heil, zegen en lekkere wijven toe, Jeroen, net zoals Wim Heitinga.”)

Bij een strakkere regie zouden de reacties vermoedelijk compacter zijn geweest en beter op elkaar hebben aangesloten. Toch heb ik er bewust voor gekozen om de voortgang van dit experiment niet als een politieagent te sturen. Ik vrees namelijk dat dit ten koste van de spontaniteit was gegaan en als gevolg het aantal reacties sterk had beperkt. De veelheid aan reacties levert juist een rijkdom aan informatie op. Goed, veel dingen die de insiders vast al wisten over co-creatie, maar dat hou je altijd.

Toen ik de reacties van boven naar beneden doorliep, vond ik volop relevante aanvullingen op wat eerder was gezegd. Door die uit te filteren, vormt zich een lopend verhaal. Dat lopende verhaal is mijn commentaar geworden, dat vrijdag in Emerce 79 verschijnt. Het is nu al op Emerce.nl te vinden. Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Laat ik dit Co-created Commentaar Project (CCCP, ach ja) afsluiten met een vrije associatie die dit project opleverde, afkomstig van Frank van Dun (op Twitter beter bekend als @rotjong):

“Een flinke poos terug las ik automatisch crowdsurfing bij het woord crowdsourcing. Een associatie die ontstaat daar je als produkt wil dat mensen je op handen dragen. Hoeveel ben je bereid om ‘open te gooien’? Ben je bereid om een flinke duik te nemen? Vertrouw je de handen die je gaan dragen? Ben je bereid om op je rug te gaan of ga je liever face down?”

Zelf heb ik deze crowdsurf (als het dat al was) geprobeerd en het is bevallen. Natuurlijk kan het qua regie strakker en beter, maar het was hoe dan ook een boeiend experiment. Komen er vaker collaboratieve commentaren voorin Emerce? Dat betwijfel ik. In een commentaar geef je als redactie duiding aan de inhoud die je je lezers voorschotelt – niet iets dat je standaard door je lezers laat doen. Wel kan dit experiment wellicht een vervolg krijgen bij andere rubrieken in het blad, zoals interviews, rondvragen, beoordelingen van campagnes en de gadgetrubriek. Maar alleen als beide partijen daarvoor te porren zijn. Als lezer wil je niet overal vooraf over meepraten, en als journalist… wil je soms ook gewoon lekker zelf doen waar je goed in bent: schrijven!

Tags: , , , , , , ,

8 Responses to “Co-creatie met lezers, lukt dat?”

 1. Annet de Graaf Says:

  droombos leest nu het stuk van @comicbase over co-creatie en vindt het nogal zielloos en niet de kern van wat er ontstond in de ketting aan reacties.

  @comicbase: Probleem daarbij is dat je eerst als regisseur verdekt opstelt, omdat je het proces niet wilt stagneren, maar later treedt je als regisseur naar voren in het schrijven van je stuk en ruk je dus het hart van t proces eruit, m.i. dus geen cro-creatief resultaat.

  copy/paste twitter, zo dan maar even. ;-)

 2. Jeroen Mirck Says:

  @Annet: Wederom dank voor je feedback. Ik geef toe dat het uiteindelijke commentaar in het blad slechts een fractie van alle feedback weergeeft, maar dat kan ook haast niet anders in een stuk van hooguit 300 woorden. Dat zou je zielloos kunnen noemen.

  Ik ben echter van mening dat het hele proces zelf de uitkomst is, niet per se alleen dat uiteindelijke commentaar. Eerst was er het blogje waaronder alle discussie zich afspeelde, vervolgens heb ik die discussie geanalyseerd in bovenstaand bericht. Die analyse vind ik alles behalve zielloos. Het gaat over hoe je co-creatie kunt toepassen, waar je fouten kunt maken en hoe het beter kan.

  Voor wie ‘the real thing’ wil, kan altijd de integrale discussie lezen. Zonder edits, zonder inkortingen. Gewoon hier: http://tinyurl.com/5o444l (En daar blijft ie gewoon staan.)

 3. Edwin Says:

  Een interessant en leerzaam project. Sterk dat je ook faalmomenten benoemt. Meestal wordt daar nauwelijks aandacht aan besteed.

  Ik had dit project helemaal gemist maar zeg desondanks, achteraf en als buitenstaander:

  Duimen omhoog!

 4. Karlijn van den Berg Says:

  the proof of the pudding is in the eating: het ging eigenlijk niet om de reacties die je op je vraag hebt gekregen, maar om de ervaring die het je gaf ;)

 5. antoinette Says:

  @jeroen Dat was nou in het geheel niet in achterdocht gedicht, maar meer als ultieme crowd sourcing opdracht: ook het geven van structuur & betekenis aan de lezer laten. Dus juist nog minder samenvatten & regisseren.

  Je ziet, al aan jouw duiding van mijn commentaar, tot welke neiuwe inzichten dat kan leiden ;)

 6. Jeroen Mirck Says:

  @Karlijn: Het ging natuurlijk om beide, maar de weg en het doel versterken in dit geval elkaar, omdat het over hetzelfde gaat: hoe kun je succesvol aan co-creatie doen?

  @Antoinette: Dan heb ik je opmerking op Twitter verkeerd begrepen. Komt ook deels door de beknoptheid van tweets, waardoor mensen hun reactie comprimeren en soms heel anders klinken dan in een mail of gesprek. Wat dat betreft was het wel zo prettig om mensen in de comments alle ruimte te geven. Zo konden ze duidelijk hun punt maken.

  Wat de samenvatting van alle input betreft: dat was een vooraf gecommuniceerde beperking van het project. Een commentaar in de papieren Emere kan nu eenmaal niet meer dan 300 woorden beslaan. Online hebben we wel de ruimte (hier dus) om uitgebreider bij alles stil te staan. Het inkorten was dus een gegeven. Optie was om dat via Google Docs collaboratief te doen, maar dat was qua tijd niet haalbaar. Co-creatie is nu eenmaal niet mijn dagtaak. :)

 7. » Wisdom of crowds en mijn vraagtekens - I-nnovatie - Bas Bakker » Blog Archive Says:

  […] niet geloofde in The wisdom of crowds, zie quote. Echter begon hij er toch in te geloven, door een eigen artikel te schrijven doormiddel van co-creatie. Ik ben het echter wel met Jeroen eens, dat de theorie […]

 8. Gadget Says:

  Gadget…

  Great article, Go Gadget go…

Leave a Reply